LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Gewijzigd schema en examen ADK

maandag 24 mei 2021

Met ingang van 1 juni 2021 zal een gewijzigd certificatieschema voor ADK van kracht worden. Ook het examen ADK wijzigt als gevolg daarvan per 1 juni aanstaande.

Nederland ligt vol met stortplaatsen met asbest. Worden die ooit opgeruimd?

maandag 19 april 2021

Particulieren en bedrijven betalen zich scheel om asbest te laten verwijderen, maar daarna belandt het spul op het stort. Onder de grond ligt het in stevige plastic verpakking te wachten op de volgende stap.  

Kiwa Compliance omgedoopt in SGI Compliance

dinsdag 23 maart 2021

Het is al weer twee jaar geleden dat Kiwa Compliance International (voorheen Shield Group International) vertrok uit de Kiwafamilie.

Asbestfonds België keerde 16,4 miljoen euro uit aan slachtoffers en nabestaanden in 2019

maandag 8 maart 2021

Het Belgische Asbestfonds AFA  heeft in 2019 in totaal 16,4 miljoen euro uitgekeerd aan slachtoffers en hun nabestaanden. Dat blijkt uit cijfers van het Asbestfonds. 11,1 miljoen euro ging rechtstreeks naar de slachtoffers, terwijl hun eventuele nabestaanden 5,3 miljoen euro kregen.

Verzekeren asbestdaken steeds lastiger

donderdag 25 februari 2021

Steeds meer verzekeraars bieden geen of slechts beperkte dekking voor asbestdaken.

Heeft de saneerder recht op betaling van meerwerk bij niet-geïnventariseerd asbest?

donderdag 14 januari 2021

In voornoemde kwestie had de gemeente Utrecht een overeenkomst gesloten met een saneerder voor de circulaire sloop van een aantal oude panden. De saneerder moest op grond van deze overeenkomst onder meer asbesthoudende beglazingskit van kozijnen uit de buitengevels saneren en afvoeren. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden stuitte de saneerder echter op extra asbest.

Nieuwe asbestdakenregeling Drenthe

woensdag 6 januari 2021

Eigenaren van een asbestdak in Drenthe kunnen vanaf 15 januari 2021 gebruik maken van de nieuwe ‘Asbestdakenregeling Drenthe’. Het gaat net als in de voorgaande regeling uit 2017 om een subsidie in de vorm van een lening met een lage rente.  In de nieuwe regeling is het mogelijk om een deel van de lening in te zetten voor de aanschaf van zonnepanelen.

Asbestsanering vensterbanken valt weer in risicoklasse 1

maandag 29 juni 2020

Asbestsanering van vensterbanken valt na een herbeoordeling weer in risicoklasse 1. Tot 2014 was dit ook geval. Daarna kwam dit werk in risicoklasse 2. Voor woningcorporaties betekent dit een flinke besparing in saneringskosten.

Validatie en Innovatiepunt (VIP) is geopend

woensdag 3 juni 2020

Op 2 juni 2020 opent het Validatie en Innovatiepunt (VIP) voor beoordeling van methoden in de asbestverwijdering zijn deuren.

Het Asbeststelsel - Gevangen door belangen?  

donderdag 14 mei 2020

Het huidige asbeststelsel is gebaseerd op zelfregulering en marktwerking. Publieke waarden zijn niet voldoende geborgd. Tot deze conclusie komt de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in het rapport ‘Gevangen door belangen’ dat op 14 mei is gepubliceerd.