LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Stillegging ondanks asbestvrij-verklaring

Stillegging ondanks asbestvrij-verklaring

dinsdag 25 juli 2023

Voor de Nederlandse Arbeidsinspectie is het niet de eerste keer dat tijdens de controle blijkt dat een gecertificeerd bedrijf asbest op een niet juiste wijze heeft gesaneerd en een geaccrediteerde inspectie-instelling de werkzaamheden goedkeurt.

Europese Raad akkoord over nieuwe regels om werknemers tegen asbest te beschermen

Europese Raad akkoord over nieuwe regels om werknemers tegen asbest te beschermen

donderdag 6 juli 2023

De Raad heeft een voorlopig akkoord bereikt met het Europees Parlement over een nieuwe richtlijn om werknemers beter te beschermentegen asbest.

Campagne vestigt extra aandacht op valgevaar in de bouw

Campagne vestigt extra aandacht op valgevaar in de bouw

dinsdag 20 juni 2023

Vallen van hoogte is nog altijd één van de belangrijkste oorzaken van ongevallen in de bouw. Vooral de risico’s van vallen van lage hoogte worden nog vaak onderschat.

Het Asbest-museum geeft inkijk in ‘wonderlijk’ mineraal

Het Asbest-museum geeft inkijk in ‘wonderlijk’ mineraal

dinsdag 13 juni 2023

Een museum volgeladen met meer dan 4.500 attributen die op een of andere manier te maken hebben met asbest. Van promotiemateriaal van asbestproducenten, pakjes sigaretten, broodroosters, asbakken, stripboeken, strijkijzers tot aan speeltreintjes voor kleine kinderen.

lees verder  |  

1 reactie

Naar schatting 13.000 werknemers arbeidsongeschikt door ongezond werk

Naar schatting 13.000 werknemers arbeidsongeschikt door ongezond werk

donderdag 8 juni 2023

Jaarlijks overlijden ongeveer 4.000 (ex-)werknemers voortijdig als gevolg van ongezonde arbeidsomstandigheden.

Effect adembeschermingsmasker nihil bij baardgroei

Effect adembeschermingsmasker nihil bij baardgroei

donderdag 1 juni 2023

Schotse politieagenten moeten vanaf 29 mei hun baarden en snorren afscheren. Een volle baard, of zelfs een baard van enkele dagen, maakt het onmogelijk om een adembeschermingsmasker correct te dragen. Als zo’n masker niet goed aansluit op het gezicht is er sprake van schijnveiligheid en bestaat een reële kans dat je alsnog giftige stoffen inademt.

SER-advies arbeidsomstandigheden: “Overheid dient meer in te zetten op handhaving”

SER-advies arbeidsomstandigheden: “Overheid dient meer in te zetten op handhaving”

dinsdag 23 mei 2023

De overheid dient meer in te zetten op handhaving. Dat schrijft de SER in het eerste deel van zijn advies ‘Naar een werkend arbostelsel voor iedereen’ (Arbovisie 2040 23/05 | Mei 2023).

Duurzaamheid, kansen en dilemma’s op de Landelijke Asbest Praktijkdag 2023

Duurzaamheid, kansen en dilemma’s op de Landelijke Asbest Praktijkdag 2023

donderdag 11 mei 2023

Tijdens de 'Landelijke Asbest Praktijkdag' kunnen deelnemers kennisnemen van de actuele en nieuwe ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen voor de dagelijkse asbestpraktijk.

Update Landelijke Asbestdakenkaart

Update Landelijke Asbestdakenkaart

dinsdag 9 mei 2023

Eén van de thema’s van de Versnellingsaanpak Asbestdakensanering is de monitoring van de voortgang van de sanering van asbestdaken in Nederland.

Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) en het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG)

dinsdag 9 mei 2023

Sinds 1 januari dit jaar is de Regeling TSB van kracht. Het ISBG voert deze regeling uit.