LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Europese Raad akkoord over betere bescherming van werknemers tegen asbest

De ministers van Werkgelegenheid hebben hun standpunt bepaald over een voorstel om de EU-wetgeving ter bescherming van werknemers tegen de risico's van asbest aan te scherpen.

Het standpunt van de Raad, op basis waarvan hij met het Europees Parlement zal onderhandelen, is dat de huidige blootstellings­niveaus moeten worden verlaagd en dat asbest­vezels moeten worden geteld via een modernere methode. Dit maakt deel uit van het Europees kankerbestrijdings­plan.

Lager blootstellingsniveau
Als er overeenstemming wordt bereikt, zouden de nieuwe regels ervoor zorgen dat geen enkele werknemer wordt blootgesteld aan een concentratie van meer dan 0,01 asbestvezel per cm³. Dit is een tiende van de huidige waarde.

Verbeterde meetmethode
De lidstaten hebben ook besloten een modernere en gevoeligere methode te gebruiken voor het tellen van asbestvezels, namelijk elektronen­microscopie (EM). De lidstaten hebben 7 jaar de tijd om te voldoen aan de nieuwe methode-eisen. Zo krijgen ze voldoende tijd voor een succesvolle omschakeling van de huidige meetmethode, fasecontrast­microscopie (PCM), naar de EM-methode.

De Commissie zou de opdracht krijgen om de lidstaten hierbij te ondersteunen. Tijdens de overgangsperiode kunnen de meetmethoden die momenteel worden gebruikt, van kracht blijven.

Achtergrond en volgende stappen
In september 2022 heeft de Commissie een voorstel ingediend tot herziening van de richtlijn betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk. De maatregel is een van de vlaggenschip­initiatieven van het Europees kanker­bestrijdingsplan.

Alvorens wet te worden, moeten de Raad en het Europees Parlement overeenstemming bereiken over een gemeenschappelijk standpunt over de voorgestelde herziening. Het Parlement is nog bezig zijn standpunt te bepalen.

Hoewel asbest in de EU sinds 2005 verboden is, is het nog steeds aanwezig in oudere gebouwen. Wanneer asbestvezels vrijkomen en worden ingeademd, bijvoorbeeld tijdens renovaties, vormt het een bedreiging voor de gezondheid van werknemers. Maar liefst 78% van de in de EU-lidstaten erkende vormen van beroeps­kanker houdt verband met asbest.

Zie ook Raads­standpunt 'De bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk' (pdf)

dinsdag 9 mei 2023permalink