LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn

Advertentiemogelijkheden

Advertentiemogelijkheden

Asbestmagazine - onafhankelijk kennisplatform - vakblad - website - nieuwsbrief - social media

Asbestmagazine is het onafhankelijke vakblad en kennisplatform over asbest. Een van de doelstellingen van Asbestmagazine is de kennis en kwaliteit van de asbestsector structureel op een hoger niveau te brengen.
Maar bovendien om tal van andere sectoren die steeds vaker met de gevolgen van asbest te maken krijgen, te voorzien van adequate informatie.

Als cross-mediaal kennisplatform geloven we in de kracht van communicatie en kennisdeling. Hiertoe gebruiken we het vakblad Asbestmagazine, de website www.asbestmagazine.nl, onze digitale nieuwsbrieven en social media zoals Twitter en Facebook.

Er is zowel in print als online heel veel mogelijk. Elke component hierin heeft zijn eigen sterke kanten. Om optimaal van de mogelijkheden gebruik te maken kunt u ze slim combineren. Zo versterkt u de afzonderlijke delen in hoge mate en neemt het bereik fors toe.

 • Vakblad Asbestmagazine:
  - verschijnt 2 x per jaar.
  - inclusief per editie plaatsing van uw advertentie op 1/1 pagina.
 • Per editie en op onze website bestaat de mogelijkheid voor plaatsing van door u aangedragen vakinhoudelijke artikelen, bedrijfsnieuws, projectnieuws of andere informatie (bijv. product/cursusinformatie) die interessant is voor de doelgroep. De inhoud is in overleg met de hoofdredacteur.
 • Plaatsing van uw bedrijfslogo/banner en vermelding van uw organisatie op www.Asbestmagazine.nl (met koppeling naar uw eigen webpagina).
 • Plaatsing van een uitgebreid bedrijfsprofiel op de website van Asbestmagazine.
 • Plaatsing van uw bedrijfslogo/banner in de Asbestmagazine Nieuwsbrief; ook uw (nieuws)berichten worden opgenomen in de Nieuwsbrief.
 • Automatische doorplaatsing van artikelen op Twitter en Facebook. Hierdoor wordt ook de vindbaarheid van uw eigen website verhoogd.
 • Asbestmagazine is regelmatig mediapartner van congressen/symposia.

Het gericht adverteren op Asbestmagazine.nl heeft de volgende voordelen:

 • Direct bereik van uw doelgroep zoals saneerders, inventariseerders, corporaties, adviseurs, projectontwikkelaars en opdrachtgevers bij overheid en bedrijfsleven
 • Het vergroten van uw naamsbekendheid en het versterken van uw online imago
 • Het profileren van uw diensten via de moderne media op het sterke onafhankelijke online platform rondom asbest
 • Het op alle gewenste manieren onder de aandacht brengen van uw dienst, door bijvoorbeeld bannering, aankondigingen, artikelen, Twitter en Facebook
 • Effectief bereik en aandacht van een grote, geïnteresseerde doelgroep door het plaatsen van een advertentiebanner of artikel

 

 


 

Adverteren

Er zijn verschillende mogelijkheden om gebruik te maken van de mediaproducten van het kennisplatform Asbestmagazine

- adverteren in het vakblad Asbestmagazine

- adverteren op de website van Asbestmagazine.nl

- adverteren in de nieuwsbrief van Asbestmagazine

- beschikbaar stellen White papers via onze website

- plaatsen artikelen/berichten op onze website

- alles gecombineerd in het Asbestmagazine Kennispartnerpakket (zie hieronder)

De advertentietarieven van Asbestmagazine zijn concurrerend vergeleken bij andere vakbladen in de markt.
Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden:
Rob Olthof
tel: 06 411 65 766
email: rob.olthof@asbestmagazine.nl

Asbestmagazine Kennispartnerschap

Kennispartners ondersteunen Asbestmagazine en profiteren optimaal van de marketing via onze mediaproducten. De relatie met uw organisatie en Asbestmagazine kan tot uiting komen in het Kennispartnerpakket.

Door samen te werken met vaste kennispartners wordt specifieke know-how ontwikkeld en verankerd, en komt beschikbaar voor de grote groep van professionals die in deze markt werkzaam is.
Deze samenwerking wordt vormgegeven door het Asbestmagazine Kennispartnerschap.

Met het Kennispartnerpakket krijgt u de beschikking over alle media-uitingen van Asbestmagazine. U kunt alle mogelijkheden combineren zoals uzelf wilt: een advertentie in het vakblad, een redactionele bijdrage, nieuwsverspreiding via onze website, nieuwsbrief en social media.
Eigenlijk is het Kennispartnerpakket niets meer en niets minder dan een afspraak tussen twee partijen voor een periode van een jaar waarin we op-maat invulling geven aan uw marketingwensen.

 

Doelgroepen

Asbestmagazine (sinds 2009) richt zich specifiek op professionals die beroeps- en/of beleidsmatig te maken hebben met asbest en andere gevaarlijke stoffen (zoals kwartsstof) in de gebouwde omgeving en bodem. De doelgroep is onder te verdelen in:

Bouw en renovatie

 • Projectontwikkelaars
 • Ingenieursbureaus
 • Asbestsaneringsbedrijven
 • Asbestinventarisatiebureaus
 • Bodem en milieu

Beleid

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Landelijke overheid
 • Brancheorganisaties

Beheer

 • Woningbouwcorporaties
 • Vastgoedbeheer
 • Beheer en onderhoud

Certificering & opleiding

 • Adviesbureaus
 • Certificatie-instellingen
 • Kennisinstituten
 • Onderwijs
 • Arbo-diensten

Overig

 • Leveranciers
 • Industrie
 • Energiesector
 • Laboratoria
 • Juridisch adviseurs
 • Media

Daarnaast wordt door onze cross-mediale aanpak (vakblad, website, nieuwsbrief, social media) de informatie - uw boodschap - onder de aandacht gebracht van een nog groter deel van de doelgroep.