LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Vlaanderen: veertig procent van de onderzochte huizen niet asbestveilig

Dat blijkt uit de eerste resultaten van het asbestattest, dat sinds november 2022 in Vlaanderen verplicht is bij de verkoop van woningen die zijn gebouwd voor 2001.

Het asbestattest toetst of een woning asbestveilig is en is sinds 23 november '22 verplicht bij de verkoop van een woning gebouwd voor 2001. Een asbestdeskundige komt ter plaatse voor een visuele inspectie en beoordeling en neemt stalen indien nodig. Op basis van dit verslag levert de OVAM voor elk eigendom een uniek asbestattest af. Hierin staat niet enkel de uitspraak over de asbestveiligheid van de woning, maar ook advies over hoe je het aangetroffen asbest kan beheren of verwijderen.

De eerste resultaten na invowering van het attest zijn nu bekend. Hieruit blijkt dat in 65% van alle onderzochte gebouwen asbest werd vastgesteld. En van die onderzochte gebouwen werd 59% asbestveilig verklaard. Dat wil zeggen dat in deze gebouwen wel degelijk asbest werd aangetroffen, maar dat het in goede staat is en geen risico vormt.
Bij de 41% van de onderzochte huizen die niet asbestveilig verklaard werden, geeft het asbestattest adviezen om het risico correct weg te werken.

De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken. Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie levert de OVAM voor elk gebouw een uniek asbestattest af. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en geeft advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

Meer informatie over het Asbestattest

dinsdag 9 mei 2023permalink