LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Asbestslachtoffers roepen EU op om werknemers beter tegen asbest te beschermen

Asbestslachtoffers roepen EU op om werknemers beter tegen asbest te beschermen

Op de Internationale Arbeidersherdenkingsdag Workers’ Memorial Day roepen slachtoffers van beroepsgerelateerde kankers en hun families politici op om werknemers het hoogst mogelijke niveau van bescherming tegen asbest te bieden.

In de Europese Unie sterven jaarlijks ongeveer 90.000 mensen aan asbestgerelateerde vormen van kanker, waardoor asbest de belangrijkste doodsoorzaak op het werk is. Tussen de 4 en 7 miljoen werknemers in de EU worden blootgesteld aan asbest en dit aantal zal naar verwachting de komende tien jaar met 4% toenemen als gevolg van renovaties van gebouwen in het kader van de EU Green Deal.

Blootstellingslimieten voor asbest worden momenteel herzien in de Europese Unie, maar de Europese Commissie en de Europese Raad willen ze gevaarlijk hoog houden om de kosten voor bedrijven te minimaliseren.

Asbest zit nog steeds in gebouwen uit de jaren '60 en '70; het wordt oud, valt uit elkaar en wordt ingeademd. Vakbonden eisen de veiligst mogelijke grens voor beroepsmatige blootstelling aan asbest: 1000 vezels/m3, aanbevolen door de International Council on Occupational Health en ondersteund door het Europees Parlement.

Volgens een studie van de Europese Commissie zou dit het verwachte aantal sterfgevallen als gevolg van asbestkanker de komende 40 jaar sterk terugbrengen. De Europese Commissie en de Europese Raad zijn echter nog steeds van mening dat dit een 'onevenredige belasting voor het bedrijfsleven' zou zijn en willen de grens vertienvoudigen (10.000 vezels/m3). Dit is even hoog of hoger dan de huidige blootstellingslimieten voor asbest in Denemarken, Frankrijk, Duitsland en Nederland, wat betekent dat een derde van de EU-bevolking niet zou profiteren van de limieten die ze zouden willen.

Daarnaast sterven bijna tien keer zoveel mensen aan asbestgerelateerde kankers dan wanneer de blootstellingslimiet 1.000 vezels/m3 was. EVV zei hierover: "Hoewel asbest al bijna twee decennia in Europa verboden is, heeft het gebruik ervan een lange erfenis van pijn en lijden achtergelaten, en kanker scheurt nog steeds elk jaar tienduizenden gezinnen uit elkaar. Werknemers hebben veel te lang met hun leven betaald voor lage veiligheidsnormen. We weten nu dat asbest de dodelijkste bedreiging vormt voor Europese werkplekken, dus er is geen reden voor halfslachtige maatregelen. De broodnodige renovatie van gebouwen in het kader van de Green Deal zal meer werknemers blootstellen aan asbest. EU-leiders hebben daarom een morele verantwoordelijkheid.” (EVV: Europees Verbond van Vakverenigingen oftewel European Trade Union Confederation (ETUC). De ETUC telt 83 leden uit 36 landen en vertegenwoordigt ongeveer 60 miljoen leden.)

De EFBWW, Europese Federatie van Bouwvakkers en Houtbewerkers, voegde hieraan toe: “Terwijl we de nagedachtenis van al deze werknemers herdenken, richten we ons op asbest, een altijd aanwezige bedreiging in particuliere en openbare gebouwen, in scholen, ziekenhuizen en in onze huizen. Het asbest dat nog steeds de dood tot gevolg heeft van de arbeiders die deze dodelijke stof dagelijks inademen, overal waar renovatiewerkzaamheden plaatsvinden. Het is tijd om leven en gezondheid boven winst te stellen. De grote toename van renovaties is essentieel, maar ze moet op een veilige manier worden georganiseerd voor de werknemers. We moeten het niveau van blootstelling verlagen, we moeten onze werknemers opleiden en beschermen. Het garanderen van de veiligheid van werknemers en het redden van levens is in handen van de Europese Commissie, die moet optreden en moet zorgen voor een maximaal blootstellingsniveau van 1.000 vezels/m3.” (EFBWW: European Federation of Building and Woodworkers.)

Asbestslachtoffers roepen EU op om werknemers beter tegen asbest te beschermen

Workers’ Memorial Day is de internationale dag waarop werknemers worden herdacht die zijn overleden door een bedrijfsongeval of een beroepsziekte. Workers ‘Memorial Day, ook wel bekend als International Workers’ Memorial Day of International Commemoration Day voor doden en gewonden, vindt jaarlijks over de hele wereld plaats op 28 april.

dinsdag 9 mei 2023permalink