LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Vakblad

Artikelen uit het vakblad Asbestmagazine editie 1 april 2016 (uitgebreidere versies).

 

 Voorkom overbodige kosten en onnodige onderzoeken
Wat is het wettelijke kader voor het uitvoeren van een volgens de NEN 2991 'Lucht- en Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt'?

 

Validatie eenduidigheid ontbreekt
Alle betrokken partijen binnen het werkveld asbest zijn nog nooit zo druk bezig geweest om de normen
en wetgeving aan te passen als in het afgelopen jaar. De uiteindelijke doelstelling is om asbestsaneringen veiliger, efficiënter en voordeliger uit te kunnen voeren. Maar wat zijn de hobbels die nog genomen moeten worden en waar staan we nu?

 

Berekening van een Arboboete
De ‘Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving’ (hierna: de Beleidsregel boeteoplegging) beschrijft de wijze waarop een Arboboete moet worden berekend. Hiervoor is in de Beleidsregel boeteoplegging een vast stramien opgenomen. In de praktijk valt op dat de minister in een boetebeschikking geen uitleg geeft welke berekening hij toepast en hoe hij tot een bepaald boetebedrag komt. Hierdoor is het voor de asbestsaneerder totaal niet duidelijk hoe de hoogte van een opgelegde boete is bepaald.

 In compliance komen én blijven
Een organisatie die volgens alle vereisten werkt is 'in compliance'. Dat is in de praktijk minder eenvoudig te realiseren dan het klinkt. Ten aanzien van asbest zien we regelmatig pas een begin van de intentie om te voldoen aan wet- en regelgeving.