LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Europese Raad akkoord over nieuwe regels om werknemers tegen asbest te beschermen

Europese Raad akkoord over nieuwe regels om werknemers tegen asbest te beschermen

De Raad heeft een voorlopig akkoord bereikt met het Europees Parlement over een nieuwe richtlijn om werknemers beter te beschermentegen asbest.

De nieuwe regels bevatten aanzienlijk lagere grenswaarden voor asbest en nauwkeuriger metingen van de blootstellings­niveaus conform de meest recente technologische ontwikkelingen.

Een lagere blootstellingslimiet

Hoewel asbest in de EU al bijna 20 jaar verboden is, vormt het in oudere gebouwen nog steeds een bedreiging voor de gezondheid van werknemers. De nieuwe regels waarover vandaag overeenstemming is bereikt, zorgen er in eerste instantie voor dat de maximale blootstelling wordt verlaagd naar 0,01 asbestvezel per cm³, wat 10 keer lager is dan de huidige grenswaarde van 0,1 vezel/cm3.

Na een overgangs­periode van maximaal 6 jaar zullen alle lidstaten elektronen­microscopie moeten toepassen om het asbest­gehalte te meten. Deze nieuwe methode is gevoeliger dan de momenteel gebruikte fase­contrast­micro­scopie en kan ook dunne asbest­vezels meten. Na de invoering van elektronen­microscopie hebben de lidstaten 2 opties:

- ze kunnen dunne asbestvezels meten: het maximale blootstellingsniveau blijft dan 0,01 vezel/cm³

- ze kunnen er ook voor kiezen geen dunne asbest­vezels te meten: het maximale blootstellings­niveau wordt dan verlaagd naar 0,002 vezels/cm³

Strengere preventieve maatregelen

Volgens de nieuwe regels moeten ondernemingen die sloop- of asbest­verwijderingswerkzaamheden willen uitvoeren, een vergunning bij de nationale instanties aanvragen. Voordat er met sloop- of onderhouds­werkzaamheden wordt begonnen in gebouwen die vóór de inwerkingtreding van het nationale asbest­verbod zijn gebouwd, zullen werkgevers in kaart moeten brengen welke materialen mogelijk asbest bevatten. Zij kunnen dit doen door bijvoorbeeld informatie op te vragen bij de eigenaren van het gebouw of andere werkgevers, of door relevante informatiebronnen, zoals registers, te raadplegen.

Werknemers die aan asbest (kunnen) worden blootgesteld, moeten geschikte persoonlijke beschermings­middelen dragen en een verplichte opleiding volgen, overeenkomstig de in de nieuwe richtlijn vastgestelde minimum­kwaliteits­eisen.

'Blootstelling aan asbest is voor veel EU-burgers nog steeds een van de gevaarlijkste gezondheids­risico's op de werkplek. Deze richtlijn zorgt ervoor dat de maximale blootstellings­niveaus worden aangepast in het licht van de inmiddels verbeterde meetmethoden, waardoor werknemers veel beter kunnen worden beschermd.'
      Paulina Brandberg, Zweeds minister van   
      Gendergelijkheid en Werk

Openbare registers

De lidstaten houden een register bij van alle gevallen van gediagnosticeerde asbest­gerelateerde beroeps­ziekten.

Kanker bestrijden

Het overeengekomen akkoord zal helpen om arbeids­gerelateerde kanker te voorkomen, in overeenstemming met het Europees kanker­bestrijdings­plan. Asbest­vezels in de lucht kunnen na inademing ernstige ziekten veroorzaken, zoals longkanker, waarvan de eerste tekenen zich mogelijk pas na tientallen jaren manifesteren.

Volgende stappen

De ambassadeurs van de lidstaten bij de EU zullen worden verzocht het akkoord tijdens een komende vergadering van het Comité van permanente vertegenwoordigers goed te keuren. De tekst van de richtlijn zal vervolgens door de juristen-linguïsten worden bijgewerkt en dan tijdens een komende Raads­zitting worden aangenomen. Daarna krijgen de lidstaten 2 jaar de tijd om het nieuwe maximale blootstellings­niveau van 0,01 vezel/cm3 in te voeren en 6 jaar om elektronen­microscopie in te voeren om de asbest­niveaus op de werkplek te meten.

Bron: Europese Raad, juni 2023

donderdag 6 juli 2023permalink