LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) en het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG)

Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) en het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG)

Sinds 1 januari dit jaar is de Regeling TSB van kracht. Het ISBG voert deze regeling uit.

Mensen die ziek zijn geworden door werk met gevaarlijke stoffen kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen. De overheid betaalt de tegemoetkoming. Dit staat in de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). De regeling geldt vanaf 1 januari 2023 voor (oud)werknemers of zelfstandigen met longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en schildersziekte (CSE).

Aanmelding voor de regeling gebeurt bij het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG).

Het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG) adviseert de Sociale Verzekeringsbank over het recht op een tegemoetkoming voor slachtoffers met een beroepsziekte door gevaarlijke stoffen in het kader van de uitvoering van de TSB-regeling. Andere taken zijn voorlichting en verspreiding van kennis op het gebied van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen. Het ISBG is in 2022 opgericht door organisaties van werkgevers en werknemers en het Verbond van Verzekeraars. Het ISBG werkt nauw samen met het Instituut Asbestslachtoffers (IAS).

Voor meer informatie:

Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG)

Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB)

Instituut Asbestslachtoffers (IAS)

Voor welke beroepsziekten een tegemoetkoming

dinsdag 9 mei 2023permalink