LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Erkenning voor slachtoffers met andere beroepsziekten

Erkenning voor slachtoffers met andere beroepsziekten

Op 1 januari 2023 dan de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) van kracht. Deze regeling biedt de mogelijkheid dat mensen met uiteenlopende beroepsziekten door gevaarlijke stoffen een tegemoetkoming van de overheid aanvragen.

Ziek worden van je werk. Het overkomt helaas veel mensen. In een ver verleden werden typische aandoeningen voorzien van een naam met een ambacht, zoals de ‘schoenmakersborst’. Ook in de moderne tijd is de taal verrijkt met ziektes die het gevolg zijn van het werk. Voorbeelden zijn de schildersziekte, kapperseczeem en RSI.
Ongeveer 14% van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door een aandoening die verband houdt met werk. Van de totale ziektelast in Nederland is 5% een gevolg van ongezonde arbeidsomstandigheden. Een zeer hoog percentage, vergelijkbaar met de gezondheidsproblemen die worden veroorzaakt door overgewicht (5,2% van de ziektelast is hierop terug te voeren).

Het is raar dat er ondanks deze alarmerende cijfers  zo weinig aandacht is voor ongezonde arbeidsomstandigheden. De functie van bedrijfsarts (arts die zich specialiseert op het terrein van arbeid en gezondheid) staat onderaan de populariteitsladder bij studenten geneeskunde.
Dit heeft alles te maken met de wijze waarop ons sociale stelsel is ingericht. Het maakt immers niet uit wat de oorzaak is van een ziekte, voor de uitkering die men krijgt. Heel anders is het in ons omringende buitenland, waar aparte regelingen en lijsten bestaan voor ziekten en letsel als gevolg van het werk.

Zoals bekend heeft de schrijnende situatie van asbestslachtoffers in het jaar 2000 ervoor gezorgd dat het Instituut Asbestslachtoffers is opgericht. Daarmee kwam er een voorziening voor asbestslachtoffers met longvlieskanker. Deze werd in 2014 uitgebreid voor slachtoffers met asbestose. In 2020 werd de CSE-regeling van kracht voor slachtoffers met de schildersziekte.

En nu wordt op 1 januari 2023 dan de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) van kracht. Deze regeling biedt de mogelijkheid dat mensen met uiteenlopende beroepsziekten door gevaarlijke stoffen een tegemoetkoming van de overheid aanvragen. In eerste instantie kunnen alleen slachtoffers met longkanker door asbest en met beroepsastma zich aanmelden, maar gaandeweg zal de regeling worden uitgebreid met meer beroepsziekten.
Voor de uitvoering is een zusterorganisatie van het IAS opgericht: het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (kortweg ISBG). De ervaring die het IAS heeft opgebouwd met dossiers van asbestslachtoffers kan gebruikt worden voor groepen met een andere beroepsziekte.

Bron: zie website van Instituut Asbestslachtoffers

Zie ook de website van Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (kortweg ISBG)

dinsdag 27 september 2022permalink