LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Verzekeren asbestdaken steeds lastiger

Steeds meer verzekeraars bieden geen of slechts beperkte dekking voor asbestdaken.

Sommige verzekeraars bieden bij het afsluiten van een nieuwe opstalverzekering geen of beperkte dekking voor asbestdaken. Andere verzekeraars alleen tegen bepaalde voorwaarden. Hoe verzekeraars omgaan met asbestdaken, nu het wetsvoorstel voor een asbestverbod in de Eerste Kamer verworpen is, moeten verzekeraars individueel beoordelen.

De verzekeringsmarkt was met het oog op het komende verbod in beweging op het gebied van asbestdekkingen. Sommige verzekeraars bieden bij het afsluiten van een nieuwe (opstal)verzekering geen dekking voor asbestdaken. Er zijn verzekeraars die dat alleen doen zolang de verzekerde aantoonbaar kan maken (saneringsplan) dat hij plannen heeft het asbest te verwijderen. Ook zijn er nog verzekeraars die asbestdaken nog verzekeren tegen een daarbij passende premie.

Meer info: Verbond van Verzekeraars

donderdag 25 februari 2021permalink