LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Werken met gevaarlijke stoffen: meer toezicht en hogere boetes 

Werken met gevaarlijke stoffen: meer toezicht en hogere boetes 

Elk jaar overlijden drieduizend mensen omdat ze op hun werk zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Dat cijfer moet omlaag, schrijft staatssecretaris Tamara van Ark in een brief aan de Tweede Kamer. De controle moet worden aangescherpt, zodat bedrijven wel moeten handelen om een boete te voorkomen. Inspectie SZW krijgt 4,5 miljoen euro extra om specifiek toezicht te houden op het gebruik van gevaarlijke stoffen op de werkvloer.

Bewustwording en kennisdeling
Daarnaast is de aanpak ook gericht op bewustwording en het delen van kennis over het werken met gevaarlijke stoffen. Er worden bijvoorbeeld symposia en roadshows georganiseerd door VNO-NCW en MBK Nederland om bij te dragen aan een kennisplatform rond gevaarlijke stoffen. Tevens is er dit jaar in de week van de RI&E (17 – 21 juni) aandacht besteed aan beroepsziekten.

Team inspecteurs uitgebreid
Andere belangrijke prioriteit is een duidelijke normering bij het werken met gevaarlijke stoffen. Voor 30 stoffen en stofgroepen zijn publieke grenswaarden vastgesteld of aangepast op het gezondheidskundig veilige niveau. Om alles goed te kunnen monitoren, wordt het team van gespecialiseerde inspecteurs bij de Inspectie SZW voor het toezicht op gevaarlijke stoffen de komende tijd verder uitgebreid.

Erkenning voor slachtoffers
De gevolgen van werken met gevaarlijke stoffen voor de gezondheid zijn vaak pas te merken lang nadat blootstelling heeft plaatsgevonden. Voor slachtoffers is het vaak een hele worsteling om erkenning en genoegdoening te krijgen. Een commissie onder leiding van oud-vakbondsvoorzitter Ton Heerts heeft nu de opdracht gekregen aanbevelingen te doen voor een eenvoudiger schadeafhandeling. Eind van het jaar moet dat advies er liggen.

Lees de hele brief van staatssecretaris van Ark over de aanpak rondom gevaarlijke stoffen.


Eerdere berichten over dit onderwerp: Jaarlijks overlijden meer dan 4000 mensen aan een beroepsziekte. NVvA: 'Verscherp het toezicht op de werkvloer in het kader van preventie.'

maandag 24 juni 2019permalink