LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Deskundigenbijeenkomst Verwijdering asbest

Deskundigenbijeenkomst Verwijdering asbest

De vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) houdt dinsdag 26 maart 2019 van 15.30 tot 18.00 uur een deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten.

Tijdens de deskundigenbijeenkomst geven deskundigen een inleiding waarna per blok ruimte is voor gedachtewisseling met de commissie. In het eerste blok worden de wetenschappelijke aspecten van het wetsvoorstel belicht, in het tweede blok komen de woningmarkt en landbouwsector aan bod.

Over het wetsvoorstel en de procedure

Het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten is op 16 oktober 2018 door de Tweede Kamer aangenomen. De vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving heeft op 7 februari 2019 de memorie van antwoord ontvangen. De inbreng voor het nader voorlopig verslag is voorzien voor 16 april 2019.

Het wetsvoorstel regelt dat er een wettelijke grondslag komt voor het aanpakken van de resterende bronnen van asbestvezels. Hiervoor wordt het huidige artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer aangepast en wordt een nieuw artikel 9.2.2.1a ingevoegd. Met deze regeling kan op grond van een algemene maatregel van bestuur (AMvB) het voorhanden hebben van asbestproducten verboden worden.

Dit betekent dat eigenaren verplicht kunnen worden asbesthoudende producten te verwijderen die toegepast zijn in bouwwerken of objecten. Daarnaast kunnen zij verplicht worden verontreiniging en afvalstoffen van asbestproducten die zich in het milieu bevinden, te verwijderen. De regering is in het kader van het verwijderen van asbesthoudende producten in bouwwerken voornemens een AMvB vast te stellen die het voorhanden hebben van een asbestdak per 1 januari 2024 verbiedt.

Zie ook: Agenda/planning Deskundigenbijeenkomst asbestverwijdering

De deskundigenbijeenkomst wordt voorgezeten door senator Jopie Nooren, voorzitter van de vaste Kamercommissie IWO.

U kunt de bijeenkomst bijwonen op de publieke tribune, te bereiken via de ingang van de Eerste Kamer op Binnenhof 23. De zaal is open vanaf 15.15 uur. De bijeenkomst wordt ook live gestreamd via www.eerstekamer.nl.

dinsdag 26 maart 2019permalink