LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Vakbeurs Asbestos met uitgebreid kennisprogramma over asbestsanering, leerpunten uit praktijkprojecten, wetgeving en het valideren van de juiste risicoklasse

Vakbeurs Asbestos met uitgebreid kennisprogramma over asbestsanering, leerpunten uit praktijkprojecten, wetgeving en het valideren van de juiste risicoklasse

De eerste editie van vakbeurs Asbestos die plaatsvindt in Evenementenhal Gorinchem staat voor de deur: 20, 21 en 22 november 2018.

Tijdens vakbeurs Asbestos 2018 presenteert Easyfairs samen met de asbestsector een omvangrijk kennisprogramma bestaande uit praktijkvoorbeelden, nieuwe inzichten en praktische tips en handvatten voor het aanbesteden door vastgoedeigenaren.
Een greep uit de onderwerpen en sprekers die aan bod komen: Waar komt de asbestvervuiling vandaan in de nieuwe producten, wat kunnen we leren van de ontmanteling van Centrale Gelderland of de bodemsanering in de woonwijk naast voormalig asbestfabriek in Goor, wat zijn de echte veiligheidsrisico’s of worden we door angst geregeerd, waar moet je op letten bij aanbesteden bij asbestsanering als vastgoedeigenaar en hoe zorg je voor eerlijke prijzen en kortere doorlooptijden en hoe kunnen we beter en risico gestuurd valideren.

Praktijkvoorbeelden Goor en Centrale Gelderland
Door de aanwezigheid van een voormalige asbestfabriek is Goor (gld.) en de wijde omgeving zwaar verontreinigd met asbest. De nalatenschap van deze asbestfabriek drukt een inktzwarte stempel op (oud)werknemers en de bewoners in de wijde omgeving. Letterlijk onder de rook van de fabriek ligt de woonwijk Gijmink. De sanering van het asbest in de bodem van deze woonwijk heeft enorme impact op de inwoners. Arcadis geeft een kijkje achter de schermen van dit project.
Een ander praktijkvoorbeeld dat behandeld wordt tijdens Asbestos is de ontmanteling van Centrale Gelderland in Nijmegen. In dit praktijkvoorbeeld geeft Meuva een kijkje in de keuken bij het saneren van asbest in een grote industriële installatie. Centrale Gelderland, dat voorheen diende voor de opwekking van energie, werd in 2015 buiten bedrijf gesteld, waarna in december 2017 werd aangevangen met de sloop.

Tips voor slim aanbesteden asbestsanering
Zorgvuldig inkopen/aanbesteden en contracteren is bij asbestvraagstukken een must zodat opdrachtgevers niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Maar hoe selecteert de opdrachtgever de opdrachtnemers op kwaliteit en prijs? Welke items dient de opdrachtgever op te nemen bij het verstrekken van een opdracht, zodat hij de regie in handen houdt? Wat zijn de ervaringen met deze wijze van kwalitatief inkopen in termen van risico’s, kwaliteit en prijsniveau? In verschillende sessies nemen ir. Ingmar Scheiberlich en advocaat Alex Lijkwan van AT Osborne, en Gerwin Lensink van RIR Nederland de vastgoedeigenaar aan de hand.

De waarheid van gezondheidsrisico’s en het naar risico valideren
Staan de saneringsmaatregelen nog in verhouding met de gezondheidsrisico’s of regeert de angst? Henk Jans (Arts Maatschappij en Gezondheid en GAGS) gaat in op de gezondheidsrisico’s en de mogelijkheden om risicogerichte maatregelen te nemen. In lijn hiervan houdt Jeroen Terwoert van Inspectie SZW een workshop over simpeler en meer risico gestuurd valideren en gezond saneren door bijvoorbeeld goede bronmaatregelen te treffen, of innovatieve verwijderingstechnieken en gedegen onderbouwd zouden sommige saneringen veilig in klasse 1 kan worden uitgevoerd. Maar hoe? Wat komt er kijken bij een gedegen validatie? Waarop moet je letten? Kan iedereen zomaar een validatiestudie uitvoeren? In deze workshop krijgt de bezoeker tips & trick en kan men in gesprek met Inspectie SZW.

Vakbeurs Asbestos is van 20 tot en met 22 november a.s. in Evenementenhal Gorinchem. Alle onderdelen uit het programma zijn bij te wonen in het kennistheater op de beursvloer. Kijk voor het volledige programma en tijden op: www.asbestosvakbeurs.nl.

KENNISPROGRAMMA

Dag 1 - dinsdag 20 november 2018

Laatste gegevens over asbestslachtoffers
Wie worden er ziek door asbest? Waar en hoe heeft de asbestblootstelling plaatsgevonden? Wat kan het Instituut Asbestslachtoffers voor hen betekenen?
Simone Aarendonk | beleidsmedewerker Instituut Asbestslachtoffers (IAS)

Op papier is alles goed geregeld. Leerpunten uit de asbestcertificering praktijk
In de gecertificeerde asbestbranche is moet alles op papier goed geregeld zijn. Een certificatieschema voor asbestverwijdering en -inventarisatie, op basis daarvan opgestelde werkplannen, Sci’s voor validatie van nieuwe technieken of werkmethoden, decontaminatie etc….
Anja van Wezel | Inspecteur, Inspectie SZW

Hoe aanbesteden en contracteren van asbestvraagstukken?
Zorgvuldig inkopen/ aanbesteden en contracteren is bij asbestvraagstukken een must zodat u als opdrachtgever niet voor onaangename verrassingen komt te staan.
Ingmar Scheiberlich | Consultant en projectmanager, AT Osborne B.V

De 5 tips voor eerlijke prijzen en korte doorlooptijd voor asbest saneren in uw gemeente
Opdrachtgevers, probleemeigenaren danwel eigenaren van het asbest laten zich in veel gevallen leiden door de adviezen welke zij verstrekt krijgen. In de praktijk leidt dit vaak tot onacceptabel buitenproportionele hoge kosten en lange doorlooptijden.
Gerwin Lensink | DGA | RIR Nederland

Asbest: het verscholen gevaar in nieuwe producten
Hoe kan er asbest in nieuwe producten zitten, zoals recentelijk werd aangetoond in make-up van het merk Claire's? Wij hebben toch een asbestverbod? Waar zit het dan nog meer in, zult u zich afvragen, en waar komt die asbestvervuiling vandaan?
Yvonne Waterman | Directeur Waterman Legal & Jasper Kosters | Directeur Admanstars

De publiekrechtelijke handhaving van asbestregelgeving
Aan de hand van een praktijkvoorbeeld wordt ingegaan op de mogelijkheden van het bestuur om handhavend op te treden (stillegging bouwwerkzaamheden, afsluiten gebouwen) en hoe kun je als gebouweigenaar en/of bouwer je hier tegen verweren.
Alex Lijkwan | Advocaat, AT Lawyers

'LAVS en andere ontwikkelingen bij de uitvoering van het asbestbeleid'
In de asbestwereld volgen nieuwe ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op.Op het gebied van wet- en regelgeving wordt gewerkt aan de verankering van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) in de milieuregelgeving en is het asbestdakenverbod op een haar na gereed voor inwerkingtreding.
Laat u bijpraten over al deze ontwikkelingen en de bijdrage die Rijkswaterstaat hieraan gaat leveren en denk mee over de LAVS-releases in 2019.
Joost Lommelaars | Senior-adviseur/Helpdeskcoördinator Asbest | Rijkswaterstaat


Dag 2 - woensdag 21 november 2018

'Praktijkvoorbeeld: ontmanteling Centrale Gelderland in Nijmegen'
In dit praktijkvoorbeeld geeft Meuva een kijkje in de keuken bij het saneren van asbest in een grote industriële installatie. Centrale Gelderland, dat voorheen diende voor de opwekking van energie, werd in 2015 buiten bedrijf gesteld, waarna in december 2017 werd aangevangen met de sloop.
A-W Brokking | Operationeel Manager | Meuva BV

De 5 tips voor eerlijke prijzen en korte doorlooptijd voor asbest saneren in uw boerenbedrijf
Opdrachtgevers, probleemeigenaren danwel eigenaren van het asbest laten zich in veel gevallen leiden door de adviezen welke zij verstrekt krijgen. In de praktijk leidt dit vaak tot onacceptabel buitenproportionele hoge kosten en lange doorlooptijden.
Door het project risicogericht te benaderen en de juiste balans te zoeken tussen efficiency en veiligheid kunnen betrokken uitvoerenden altijd veilig hun werkzaamheden uitvoeren, blijft het (leef-) milieu beschermd, maar kunnen enorme kostenbesparingen worden gegenereerd.
Gerwin Lensink | DGA | RIR Nederland

Asbestbeheer – geen kopzorgen meer!
Verloren asbestrapporten, verspreide of verlopen inventarisatiegegevens of onduidelijkheid over de aanwezigheid van asbest in een woning? Als vastgoedeigenaar is het niet eenvoudig zicht te houden op de huidige situatie rondom asbestinventarisatie en –sanering. Onduidelijkheid hierover kan zorgen voor uitloop, onnodige kosten en misschien zelfs wel frustratie. De nieuwe online tool ‘AsbestosManager’ biedt hiervoor een structurele oplossing.
Sietse de Jager | Projectleider AsbestosManager, BOOT

Asbest en retentierecht – voorkomen is beter dan genezen
De verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan door allerlei redenen worden verstoord. In geval van uitblijven van (tijdige) betaling kan door de opdrachtnemer retentierecht worden uitgeroepen. Retentierecht bij asbestvraagstukken is anders dan bij reguliere bouwprojecten.
Alex Lijkwan | Advocaat, AT Lawyers & Ingmar Scheiberlich | Consultant en projectmanager, AT Osborne B.V

‘Asbest bodemsanering woonwijk ’t Gijmink: een kijkje achter de schermen’
Door de aanwezigheid van een voormalige asbestfabriek is Goor en de wijde omgeving zwaar verontreinigd met asbest. De nalatenschap van deze asbestfabriek drukt een inktzwarte stempel op (oud)werknemers en de bewoners in de wijde omgeving. Letterlijk onder de rook van de fabriek ligt de woonwijk Gijmink. De sanering van het asbest in de bodem van deze woonwijk heeft enorme impact op de inwoners.
Harold Rorink| Senior projectmanager, Arcadis Nederland BV

Veilig Asbestdaken saneren naar 2024: met mens of robot?
Martin Flory | Directeur, Asbestverwijdering Flory

'LAVS en andere ontwikkelingen bij de uitvoering van het asbestbeleid'
In de asbestwereld volgen nieuwe ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op.Op het gebied van wet- en regelgeving wordt gewerkt aan de verankering van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) in de milieuregelgeving en is het asbestdakenverbod op een haar na gereed voor inwerkingtreding.
Joost Lommelaars | Senior-adviseur/Helpdeskcoördinator Asbest | Rijkswaterstaat

Laatste gegevens over asbestslachtoffers
Wie worden er ziek door asbest? Waar en hoe heeft de asbestblootstelling plaatsgevonden? Wat kan het Instituut Asbestslachtoffers voor hen betekenen?
Jan Warning | directeur Instituut Asbestslachtoffers (IAS)


Dag 3 - donderdag 22 november 2018

Workshop: ‘Valideren en gezond saneren’
Het verwijderen van asbest kan simpeler en meer risico gestuurd. Door bijvoorbeeld goede bronmaatregelen te treffen, of innovatieve verwijderingstechnieken en gedegen onderbouwd zouden sommige saneringen veilig in klasse 1 kan worden uitgevoerd.
Maar hoe? Wat komt er kijken bij een gedegen validatie? Waarop moet je letten? Kan iedereen zomaar een validatiestudie uitvoeren?  In deze sessie krijgt u tips & trick, en kunt u in gesprek met Inspectie SZW.
Jeroen Terwoert | Specialist Arbeidshygiëne, Inspectie SZW

Hoe aanbesteden en contracteren van asbestvraagstukken?
Zorgvuldig inkopen/ aanbesteden en contracteren is bij asbestvraagstukken een must zodat u als opdrachtgever niet voor onaangename verrassingen komt te staan.
Ingmar Scheiberlich | Consultant en projectmanager, AT Osborne B.V

‘Angst regeert het asbestdossier’
Er is zoveel angst rondom asbest dat vaak iedere vorm van nuchterheid verdwijnt. Er worden maatregelen genomen die totaal niet in verhouding staan tot de gezondheidsrisico’s. Dit kost de samenleving ten onrechte heel veel geld, dat misschien beter aan andere veel belangrijkere zaken besteed kan worden, zoals bijv. zorg en goed onderwijs.
Wat zijn nu echt de gezondheidsrisico's? Hoe kan de verwerker zijn handelen erop af stemmen? Henk Jans vertelt er alles over op Vakbeurs Asbestos.
Henk Jans | Arts Maatschappij en Gezondheid - chemicus - Gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS) | Jans Consultancy Gezondheid en Milieu


'LAVS en andere ontwikkelingen bij de uitvoering van het asbestbeleid'
In de asbestwereld volgen nieuwe ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op.Op het gebied van wet- en regelgeving wordt gewerkt aan de verankering van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) in de milieuregelgeving en is het asbestdakenverbod op een haar na gereed voor inwerkingtreding.
Laat u bijpraten over al deze ontwikkelingen en de bijdrage die Rijkswaterstaat hieraan gaat leveren en denk mee over de LAVS-releases in 2019.
Joost Lommelaars | Senior-adviseur/Helpdeskcoördinator Asbest | Rijkswaterstaat

Asbestbeheer – geen kopzorgen meer!
Verloren asbestrapporten, verspreide of verlopen inventarisatiegegevens of onduidelijkheid over de aanwezigheid van asbest in een woning? Als vastgoedeigenaar is het niet eenvoudig zicht te houden op de huidige situatie rondom asbestinventarisatie en –sanering. Onduidelijkheid hierover kan zorgen voor uitloop, onnodige kosten en misschien zelfs wel frustratie. De nieuwe online tool ‘AsbestosManager’ biedt hiervoor een structurele oplossing.
Sietse de Jager | Projectleider AsbestosManager, BOOT

De 5 tips voor eerlijke prijzen en korte doorlooptijd voor asbest saneren in uw woningcorporatie
Opdrachtgevers, probleemeigenaren danwel eigenaren van het asbest laten zich in veel gevallen leiden door de adviezen welke zij verstrekt krijgen. In de praktijk leidt dit vaak tot onacceptabel buitenproportionele hoge kosten en lange doorlooptijden.
Door het project risicogericht te benaderen en de juiste balans te zoeken tussen efficiency en veiligheid kunnen betrokken uitvoerenden altijd veilig hun werkzaamheden uitvoeren, blijft het (leef-) milieu beschermd, maar kunnen enorme kostenbesparingen worden gegenereerd.
5 tips om zelfs tot wel 70% besparing te komen bij uw asbestsaneringen.
Gerwin Lensink | DGA | RIR Nederland

Laatste gegevens over asbestslachtoffers
Wie worden er ziek door asbest? Waar en hoe heeft de asbestblootstelling plaatsgevonden? Wat kan het Instituut Asbestslachtoffers voor hen betekenen?
Simone Aarendonk, beleidsmedewerker Instituut Asbestslachtoffers (IAS)

‘Asbest bodemsanering woonwijk ’t Gijmink: een kijkje achter de schermen’
Door de aanwezigheid van een voormalige asbestfabriek is Goor en de wijde omgeving zwaar verontreinigd met asbest. De nalatenschap van deze asbestfabriek drukt een inktzwarte stempel op (oud)werknemers en de bewoners in de wijde omgeving. Letterlijk onder de rook van de fabriek ligt de woonwijk Gijmink. De sanering van het asbest in de bodem van deze woonwijk heeft enorme impact op de inwoners. Arcadis geeft u een kijkje achter de schermen.
Harold Rorink | Senior projectmanager, Arcadis Nederland BV

Kijk voor het volledige programma en tijden op: www.asbestosvakbeurs.nl.

maandag 12 november 2018permalink