LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Eurogrit verantwoordelijk voor schade die door asbestvervuiling is ontstaan

Eurogrit verantwoordelijk voor schade die door asbestvervuiling is ontstaan

De rechtbank in Rotterdam heeft op 27 juli jl. straalgritbedrijf Eurogrit B.V. in kort geding aansprakelijk geacht voor de schade die is ontstaan door het met asbest vervuilde straalgrit.

De rechtbank heeft bepaald dat Eurogrit B.V. onrechtmatig heeft gehandeld en daarom aansprakelijk is voor de kosten voor maatregelen die zijn genomen om schade te voorkomen en te beperken. Eurogrit moet de kosten vergoeden voor asbestinventarisatie en saneringswerkzaamheden op locaties waar met het asbest vervuilde straalgrit is gewerkt, niet alleen voor sanering volgens risicoklasse 1 maar ook voor sanering volgens risicoklasse 2.
De kort gedingen werden tegen Eurogrit aangespannen door het Gelders Staalstraal-en Schildersbedrijf B.V. (GSB) uit Ochten en Schildersbedrijf Feijenoord B.V. uit Rhoon. GSB en Feijenoord komen, vanwege de schade die zij door Eurogrit hebben geleden, werkkapitaal te kort om nieuwe projecten te kunnen aannemen.

Verplicht tot betalen aanzienlijke schade
Koninklijke OnderhoudNL is verheugd over de uitkomsten van deze procedures. De rechtbank bevestigt klip en klaar dat Eurogrit verplicht is de – aanzienlijke – kosten te vergoeden die gedupeerde bedrijven in de maand oktober 2017 hebben gemaakt toen zij onmiddellijk het werk hebben stilgelegd.

Okke Spruijt, directeur van OnderhoudNL: "Dit is een belangrijke stap in de goede richting voor de honderden bedrijven die gedupeerd zijn door het onrechtmatige handelen van Eurogrit. Eurogrit wordt nu veroordeeld tot betaling van een voorschot op de totale schade. Daar kan en mag het niet bij blijven: Eurogrit is immers verantwoordelijk voor alle schade die door deze asbestvervuiling is ontstaan, en niet alleen voor schade die in oktober 2017 is geleden".

Massa schadeclaim
OnderhoudNL bereidt een financiële schadeclaim (massaclaim) voor namens bedrijven en ondernemingen die het met asbest vervuilde straalgrit van Eurogrit geleverd hebben gekregen. OnderhoudNL werkt nauw samen met gerenommeerde expertisebureaus om de totale schade te inventariseren. Deze schade omvat zowel directe schade als gevolg van onderzoek en opruimhandelingen (sanering) als gevolgschade die is ontstaan omdat werkterreinen onmiddellijk moesten worden stilgelegd.

Een belangrijk deel van de gedupeerde bedrijven heeft zich al aangesloten bij deze massaclaim. De eerste ramingen van de totale schade liggen tussen de 200 en 250 miljoen euro.

Koninklijke OnderhoudNL is de ondernemersorganisatie van ca. 2.000 specialisten in totaal vastgoedonderhoud, renovatie, restauratie, isolatie, schilderen, beglazing en industriële metaalconservering. De belangenorganisatie zet zich vanaf het begin van de Eurogritzaak in voor haar leden en andere ondernemingen die door Eurogrit B.V. zijn gedupeerd in deze zaak.

BRON: Koninklijke OnderhoudNL

dinsdag 31 juli 2018permalink