LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Campagne Elke vezel telt! gelanceerd

Campagne Elke vezel telt! gelanceerd

Op 19 september 2017 is de campagne Elke vezel telt! officieel van start gegaan. Deze campagne is het vervolg op “Veilig in elke Vezel” en “Doe jij luchtig over adembescherming?”. In de campagne “Elke vezel telt!” staat het belang van emissiearm werken in de asbestverwijdering centraal. Deze campagne loopt tot 31 december 2017 en is een initiatief van Stichting Ascert, VERAS en VVTB, medegefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Asbest is een zeer gevaarlijke stof en het verwijderen ervan vraagt om echt vakmanschap. Tijdens het verwijderen van asbest is het belangrijk dat er zo min mogelijk vezels vrijkomen. Want: hoe minder vezels men inademt, des te kleiner is de kans op gezondheidsschade. Emissiearm werken is daarmee een belangrijk onderdeel van het vakmanschap en bevordert veilig en gezond werken in de asbestverwijdering.

De campagne is primair gericht op de werknemers in de asbestverwijdering (DAV’ers en DTA’ers), maar heeft zeker ook tot doel om opdrachtgevers, certificerende instellingen en overige belanghebbenden bekend te maken met de campagne en met het belang van emissiearm werken.

Emissiearm werken: de vijf regels

De basis van de campagne Elke vezel telt! vormen de vijf regels bij asbestverwijdering om de emissie van vezels tot een minimum te beperken:

  1. Eerst denken, dan doen!
  2. Demonteer asbesthoudend materiaal in zijn geheel, als dat mogelijk is
  3. Als je toch moet breken, breek dan zo weinig mogelijk en gebruik bronafzuiging
  4. Impregneer niet-hechtgebonden of ernstig verweerde hechtgebonden asbesttoepassingen
  5. Zorg ook dat er zo weinig mogelijk vezels vrijkomen bij het verpakken van het asbesthoudend materiaal

Online instructie
De vijf emissiebeperkende maatregelen zijn verwerkt in een online instructie. De communicatiecampagne is er op gericht dat alle asbestprofessionals de online instructie Emissiebeperking volgen op het geheel vernieuwde online platform www.vezelveiligheid.nl. Na afronding ontvangen zij direct een certificaat. Het online platform fungeert tevens als structurele informatiebron en nieuwsvoorziening op het gebied van veilig en gezond werken in de asbestverwijdering. De bestaande online instructie Adembescherming is nu ook bereikbaar via de nieuwe website. Deze instructie is inmiddels door ruim 10.000 werknemers in de asbestverwijdering en andere betrokkenen gevolgd.

Asbesthelden
Voor een asbestheld geldt dat elke vezel telt! Asbestverwijderaars zijn helden die zich dagelijks in risicovolle situaties begeven voor het oplossen van een maatschappelijk probleem. Tijdens de looptijd van de campagne roepen we asbestverwijderingsbedrijven op om in hun bedrijf op zoek te gaan naar de ware asbesthelden. Een asbestheld blinkt uit in emissiearm werken en geeft daarmee het goede voorbeeld aan zijn collega’s. Op de Facebookpagina Vezelveiligheid kunnen de bedrijven een filmpje over hun asbestheld(en) posten. De Facebookpagina bevordert de interactie onder asbestprofessionals, prikkelt hun vaktrots en biedt regelmatig nieuwsberichten, tips voor emissiearm werken, interviews en filmpjes.

Meer informatie
Voor meer informatie over de campagne Elke vezel telt! kunt u terecht op www.vezelveiligheid.nl of volg ons op Facebook.

dinsdag 19 september 2017  |  0 reactiespermalink

Reactie plaatsen

Bevestigingscode