LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Intensieve samenwerking Inspectie SZW en Omgevingsdiensten in asbestketen

Intensieve samenwerking Inspectie SZW en Omgevingsdiensten in asbestketen

Om erop toe te zien dat de asbestverwijdering goed en veilig verloopt, gaan Inspectie SZW en omgevingsdiensten in Nederland, verzameld in ODNL, nauwer samenwerken in de asbestketen. De samenwerking zal er daarnaast voor zorgen dat illegale asbestverwijdering steeds moeilijker wordt.

Samenwerking intensiveren
De verschillende overheidsdiensten werken al samen op het gebied van het veilig en gezond verwijderen van asbest. Gezien de grote hoeveelheid asbest die de komende jaren nog verwijderd moet worden, is gekozen om de samenwerking tussen de Inspectie SZW en de Omgevingsdiensten te intensiveren. De nauwere samenwerking is vastgelegd in de Agenda toezicht asbest sanering en de intentieverklaring is op woensdag 10 mei 2017 getekend.

Informatie uitwisselen en gezamenlijk optreden
De samenwerking tussen Inspectie SZW en ODNL vindt plaats op zowel strategisch, tactisch als operationeel vlak. Op strategisch gebied zal met elkaar worden afgestemd wat de doelen van het toezicht zijn, met aandacht voor gezond en veilig werken. Tactisch gezien worden er afspraken gemaakt over onder andere de aanpak van illegale saneringen, juridische verantwoordelijkheid en inbreng bij landelijke interpretatie van wetgeving. Op operationeel vlak wordt er structureel kennis en data over de uitgevoerde controles en interventies uitgewisseld. 

Gezien de op handen zijnde verplichte sanering van asbestdaken uiterlijk in 2024 is gezamenlijk optreden steeds meer van belang.

Zie ook:

Intentieverklaring: Samenwerking tussen Inspectie SZW en OD

woensdag 10 mei 2017  |  1 reactiespermalink

Reacties

O !! Is mijn reactie op bovenstaand item dan. Onlangs vernam ik al een in mijn optiek niet zo'n mooi staaltje van "inbreng bij landelijke interpretatie van wetgeving". Lees het vonnis van de Hoge Raad in de zaak 'Jasperse versus De Staat". Bij herhaling kan men lezen: "De Staat komt een grote mate van beoordelings - en beleidsvrijheid toe ...". Betekent dat: De Staat kan doen wat hij wil?

reactie door Jan van Zelm  |  zondag 11 juni 2017 @ 00:36 uur

Reactie plaatsen

Bevestigingscode