LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Nieuwe Kennispartner Asbestmagazine: Borg advocaten

Nieuwe Kennispartner Asbestmagazine: Borg advocaten

Sinds kort is Borg advocaten Kennispartner van Asbestmagazine. De kennis en ervaringen van onze Kennispartners wisselen we uit en verwerken we in onze publicaties; daar is de hele sector mee geholpen. Onze Kennispartners laten hiermee zien dat ze staan voor kwaliteit en kunnen hun imago verder versterken.

Borg advocaten is een landelijk opererend advocatenkantoor dat zich voornamelijk richt op ondernemers die te maken krijgen met toezicht en handhaving door of namens de overheid. De asbestadvocaten van Borg advocaten hebben jarenlange ervaring en zijn up to date voor wat betreft de relevante ontwikkelingen binnen dit specifieke vakgebied.

De volgende werkzaamheden kunnen zij  voor u uitvoeren:
- opstellen van zienswijze
- woord voeren tijdens hoorzitting
- opstellen bezwaar- of beroepschrift
- vertegenwoordiging tijdens zitting
- onderhandelen/procederen over cao
- privacy-proof maken organisatie, etc.

Doordat binnen Borg advocaten meerdere specialisten werken is het mogelijk snel te schakelen bij een probleem.

Borg advocaten binnenkort in de nieuwste uitgave van Asbestmagazine

In het artikel van Borg advocaten in de komende uitgave staat de vraag centraal of de activiteiten van een asbestsaneerder onder de bouwcao vallen en daarmee onder de bijbehorende regeling die het betalen van pensioenpremie verplicht stelt.


Vanaf eind 2010 wordt hier al discussie over gevoerd. Vanaf dat moment zijn de fondsen in de bouw langzamerhand begonnen met het uitvoeren van werkingssfeeronderzoeken bij asbestsaneerders. In zo’n onderzoek worden de activiteiten van de asbestsaneerder nagegaan en wordt gekeken of deze vallen onder de regelingen (de bouwcao’s en de beschikking die het betalen van pensioenpremie verplicht stelt) van de bouw. Als dat volgens de fondsen het geval is, koppelen zij daar vaak de beslissing aan dat dat moet leiden tot een verplichting pensioenpremie te betalen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007. De premieverplichting geldt in alle gevallen waarin door de onderneming voor de werknemers geen pensioen is opgebouwd. Dit kan leiden tot enorme betalingsverplichtingen.

Er bestaat vrij grote onduidelijkheid op het terrein van cao’s voor asbestsaneerders
Al enkele jaren geleden zijn er pogingen gedaan om een specifieke cao voor asbestsaneerders tot stand te brengen. Dat is echter tot op heden niet gelukt. Het zal wel een oplossing zijn. Een eigen cao maakt het daarbij ook mogelijk om aparte functieomschrijvingen (DTA en DAV) te maken met bijbehorende loonschalen en andere afspraken te maken die specifiek over asbestsanering gaan. Daarover staat immers niets in de bouwcao.

In de komende uitgave van Asbestmagazine kunt u het gehele artikel lezen.

dinsdag 7 februari 2017permalink