LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

De Raad van Accreditatie moet definitief openheid van zaken geven omtrent asbesttoezicht

De Raad van Accreditatie moet definitief openheid van zaken geven omtrent asbesttoezicht

In navolging van de Ombudsman en (tot twee maal toe) de rechtbank, is ook de hoogste bestuursrechter van oordeel dat de Raad van Accreditatie geen informatie mocht achterhouden voor Jan Horyon (HORYON b.v.).

Hiermee komt een einde aan jarenlang juridisch getouwtrek en opeenstapeling van rechterlijke procedures, met een belangrijke overwinning als resultaat voor Horyon en zijn advocaat Tim Segers van Legal Experience Advocaten.

Toezicht op asbestlaboratoria openbaar
De Raad houdt toezicht op asbestlaboratoria. Dit toezicht onttrekt zich echter volledig aan het blikveld van de burger. Eventuele nalatigheid van de Raad (waardoor bijvoorbeeld regelmatig projecten onjuist worden vrijgegeven) heeft een zéér groot risico voor de volksgezondheid tot gevolg. Horyon verzocht de Raad op grond van de Wet openbaarheid van bestuur daarom om openheid van zaken over de personen die zij inschakelt voor het feitelijk toezicht op labs. Dit ter controle of de door de Raad ingeschakelde personen geen binding hebben met de betreffende asbestlaboratoria. Deze informatie wilde de Raad van Accreditatie koste wat kost niet geven, waardoor Horyon zich genoodzaakt zag zich te wenden tot de rechter.

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
Met de Wet openbaarheid van bestuur in de hand kan een ieder verzoeken om openbaarmaking van documenten. De overheid is verplicht hieraan mee te werken, tenzij sprake is van een uitzondering. Hiervan is echter niet snel sprake. De Raad stelde zich op het standpunt dat openbaarmaking van namen achterwege moet blijven omdat (a) het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder zou moeten wegen en (b) dat de Raad door openbaarmaking onevenredig zou worden benadeeld.

Transparante overheid belangrijker
De hoogste bestuursrechter oordeelde dat de Raad niet heeft aangetoond dat eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder zou moeten wegen dan het belang van een transparante overheid. Dat openheid van zaken veiligheidsrisico’s met zich zou meebrengen kon de Raad niet aantonen. Verder volgde de rechter het standpunt van Horyon dat geen effectieve controle op de Raad mogelijk is zonder openbaarmaking van de namen.
Daarnaast stelde de Raad dat niemand meer voor haar wil werken als zij namen bekendmaakt. Hierdoor zou zij geen goed toezicht kunnen houden op de labs en zou zij hiervoor buitenlandse werknemers moeten aantrekken. Ook met dit betoog maakte de Raad van State korte metten. De rechter oordeelde dat de Raad haar stellingen niet met objectieve gegevens heeft kunnen hard maken.

Laatste gevoelige klap voor de Raad
Omdat met de uitspraak van de hoogste bestuursrechter alle juridische wegen zijn uitgeput, kan de Raad niets anders dan zwichten voor Horyon en de namen bekendmaken van personen die zij inschakelt voor het toezicht op asbestlabs. De uitspraak van de hoogste bestuursrechter betekent de vierde en laatste gevoelige klap voor de Raad en een mooie overwinning voor Horyon en andere voorstanders van openbaarheid in de asbestwereld.

Zie eerdere artikelen op Asbest & Bouw:

Mooie overwinning voorstanders van openbaarheid in de asbestwereld

Asbesttoezicht faalt bij de Raad voor Accreditatie

 

maandag 1 december 2014  |  0 reactiespermalink

Reactie plaatsen

Bevestigingscode