LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Nieuwe werkmethoden asbest verwijderen in de praktijk

Nieuwe werkmethoden asbest verwijderen in de praktijk

De laatste tijd zijn er diverse bedrijven bezig geweest met het ontwikkelen van nieuwe methoden die kunnen worden ingezet bij de verwijdering van asbest. Een van de bedrijven die een nieuwe techniek heeft ontwikkeld is Batteryspray B.V.

Er zijn twee protocollen die bepalend zijn voor het het valideren van nieuwe werkmethoden en/of innovatieve technieken met betrekking tot asbestverwijdering. Dat zijn de SC 547 en SC 548. SC548 is een protocol waarbij een certificaathouder onderbouwd mag afwijken van de classificatie in SMA-rt. De huidige SC 548 wordt geactualiseerd door TNO en uiteindelijk vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen.
Ook het schema SC 547 is geactualiseerd. Dit is een protocol om landelijk een bepaalde indeling van risicoklassen in saneringsmethoden opgenomen te krijgen in SMA-rt. TNO is op dit moment bezig om het reeds ontwikkelde schema uit te werken naar een definitief protocol. Zodra het protocol definitief is vastgesteld, zullen we hierover nader berichten.

De praktijk
Een van de bedrijven die een nieuwe techniek heeft ontwikkeld is Batteryspray B.V. Na diverse testen en onderzoeken is een praktische lijn producten ontwikkeld. Vooruitlopend op de invoering van de nieuwe grenswaarden voor asbesthoudende toepassingen die onder klasse 3 (hoog risico) condities verwijderd moeten worden, heeft asbestsaneerder Man & Mach BV, bij wijze van proef, een aantal losgebonden asbesttoepassingen zijn gesaneerd met behulp van de huidige ‘nieuwe technieken’ in de markt. Zo ook is hierbij de nieuwe techniek van Batteryspray B.V. gebruikt. De resultaten van deze proefsaneringen moeten uiteindelijk leiden tot een nieuwe werkmethode voor asbesttoepassingen van dit type. Search Laboratorium BV heeft de diverse proeven begeleid.

Conclusie
Als overall-conclusie van deze vergelijkende proefsaneringen (op basis van de omstandigheden tijdens de uitgevoerde werkzaamheden, de uitgevoerde PAS-metingen en stationaire metingen en de indicatieve deeltjesmeting tijdens de verschillende stappen) kan worden gesteld dat Batteryspray als voorbehandeling een zeer goed alternatief is t.o.v. de reguliere saneringsmethodiek.
Weliswaar kan de combinatie water en zeep nog aardig concurreren met dit middel, maar als een keuze moet worden gemaakt moet de processtap saneren hierin doorslaggevend zijn en komt Batteryspray als beste naar voren. Het gaat hierbij om een de combinatie van een benattingsproduct met een spuittechniek.
Vanzelfsprekend kan één onderzoek niet bepalend zijn voor meer definitieve uitspraken. Zodoende dat er ook een proef is gedaan met het saneren van asbestpakkingen. Hierbij stond het onderzoeken van terugschalen centraal en zijn de proeven begeleid door RPS. Inclusief een worst case scenario blijkt ook hier de combinatie van spuittechniek met een benattingsproduct het terugschalen van een risicoklasse 2 naar 1 mogelijk te maken.
Herhaling onder vergelijkbare omstandigheden is zeker aan te bevelen. Een eerste indicatie is dat onderzoek naar vezelbeperkende middelen de juiste weg is om te komen tot minder risico’s tijdens het saneren. Batteryspray lijkt als nieuwe speler op de huidige markt aardig op weg te zijn.

 

Meer informatie over Batteryspray en BS Wetting Agent vindt u op de website van Batteryspray.

maandag 2 februari 2015  |  1 reactiespermalink

Reacties

Dankjewel voor dit artikel over het verwijderen van asbest. Wat goed dat er nu een nieuwe methode is om dit te doen. Asbest is hartstikke schadelijk voor de gezondheid. Toch is me niet geheel duidelijk wat deze nieuwe techniek inhoudt.

reactie door Pim  |  maandag 21 januari 2019 @ 15:16 uur

Reactie plaatsen

Bevestigingscode