LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Inspectie SZW in gesprek met voedingsindustrie over brancheaanpak asbest

Inspectie SZW in gesprek met voedingsindustrie over brancheaanpak asbest

Naar aanleiding van de Zembla-uitzending op 9 januari jl over de vondst van asbest op brood zijn er Kamervragen gesteld.

Minister Asscher heeft deze vragen op 10 februari jl. beantwoord. Een van de Kamervragen was of de minister de voedingsmiddelenbedrijven op korte termijn wil verplichten om alle asbest uit apparaten en machines die gebruikt worden bij de voedselproductie te laten verwijderen.

Geen risico
De minister antwoordt hierop dat hij dat niet nodig vindt: In ons land geldt sinds 1993 een algeheel verbod op productie, gebruik en import van asbest. Asbesthoudend materiaal is echter tot die tijd in velerlei toepassingen gebruikt. Zolang er geen asbest vrijkomt uit die toepassingen is er geen sprake van risico. Dit geldt ook voor apparaten, machines en installaties in de voedingsindustrie.

Het is de verantwoordelijkheid van werkgevers om mogelijke arbeidsrisico’s in kaart te brengen en adequate beheersmaatregelen te treffen. Dit alles in het kader van de zorg voor de gezondheid en veiligheid van het personeel. De beheersmaatregelen op dit punt dekken over het algemeen ook de risico’s voor de consument voldoende af.

Brancheaanpak
Op verzoek van twee werkgevers­organisaties in de (industriële) bakkerssector gaat de Inspectie SZW met hen in overleg over een brancheaanpak. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het actualiseren van de branche-RI&E en de arbocatalogus. Het betreft hier twee werkgeversorganisaties: de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerijen (NVB) en de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ). Ook de ILT blijft de komende jaren toezicht houden op de verwijdering van asbest uit objecten, waaronder industriële (proces-)installaties.

Voor de NVWA is het voorkomen van contaminatie van levensmiddelen een speerpunt van het beleid. Specifieke contaminatie, zoals in dit geval asbest uit verouderde ovens, zal onder de aandacht gebracht worden bij inspecteurs zodat het beoordeeld wordt bij toekomstige audits en inspecties. Daarnaast zal de NVWA in een overleg met de brancheorganisatie in de voedingsmiddelenindustrie, de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en de brancheorganisaties voor de (industriële) bakkerijen, VBZ (Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie), NVB (Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij) en NBOV (Nederlands Brood en Banketbakkers Ondernemers Vereniging) aandacht vragen voor dit punt. Branches zullen geïnformeerd worden hoe met deze problematiek omgegaan moet worden.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 10 februari 2014.
Betreft: Kamervragen van het lid Ulenbelt (SP) over het vrijkomen van asbest bij
bakkersbedrijf Bakkersland.

dinsdag 11 februari 2014  |  0 reactiespermalink

Reactie plaatsen

Bevestigingscode