LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Minister van SZW beantwoordt Kamervragen 'adembescherming asbest onvoldoende'

Minister van SZW beantwoordt Kamervragen 'adembescherming asbest onvoldoende'

Nieuwe blootstellingsnormen voor asbest per 1 juli 2013 worden uitgesteld tot 1 januari 2014.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben Kamervragen beantwoord naar aanleiding van het bericht op onze site Asbestenbouw.nl Afhankelijke adembescherming voor asbest biedt onvoldoende bescherming .

De integrale tekst van die Kamervragen kunt u lezen in de bijlage. Enkele bijzonderheden uit deze beantwoording op de Kamervragen van de leden Ulenbelt en Van Gerven (beiden SP)  geven we hieronder weer.

Vraag 1
Onderkent u dat met het vaststellen van nieuwe blootstellingsnormen voor asbest per 1 juli 2013 de bestaande voorzorgsmaatregelen onvoldoende bescherming bieden? 1)

Antwoord vraag 1:
Voor de meest voorkomende saneringen, het verwijderen van hechtgebonden asbestcementproducten die als enige asbestsoort chrysotiel bevatten, wordt verwacht dat de huidige werkwijze nog steeds zal voldoen'. Dit geldt niet voor de verwijdering van niet-hechtgebonden asbest. Om het beoogde beschermingsniveau te bereiken zullen de werkmethoden moeten worden aangepast. Dit wordt op dit moment voorbereid onder leiding van beheersstichting Ascert.
U noemt de datum 1 juli 2013. Bij het uitwerken van de verlaging van de grenswaarden in werkmethoden, werkprocessen en normen (bijvoorbeeld op het gebied van meetmethoden) binnen Ascert en het NEN is gebleken dat er diverse technische vragen zijn gerezen over de wijze waarop de verlaagde grenswaarde bereikt kan worden. Ook de SER heeft mij recent gevraagd de invoering van de nieuwe grenswaarden van asbest uit te stellen in verband met signalen dat er meer tijd nodig is voor de praktische uitwerking. Omdat ik hecht aan een zorgvuldige uitwerking heb ik naar aanleiding daarvan besloten de invoering van de nieuwe grenswaarden uit te stellen tot 1 januari 2014.

Vraag 4
Is het waar dat formeel gezien kan worden betwijfeld of asbestsaneringen met de huidige adembeschermingsmiddelen nog mogen worden uitgevoerd? Zo ja, wat is daarvoor uw oplossing, om te voorkomen dat alle saneringen moeten worden stilgelegd? Zo nee, garandeert u dat bij correct gebruik van de beschermingsmiddelen geen blootstelling plaats vindt?

Antwoord vraag 4:
Indien op dit moment bepaalde handelingen leiden tot een blootstelling tot boven de nieuwe grenswaarden, dan zal na het invoeren van deze nieuwe grenswaarden de blootstelling bij deze handelingen moeten worden verlaagd. Dit kan op verschillende manieren worden bereikt. Het inzetten van (zwaardere) ademhalingsbescherming is zeker niet het enige en niet het eerste middel wat moet worden ingezet. Het is mogelijk dat voor bepaalde specifieke activiteiten binnen een asbestsanering geen persoonlijke beschermingsmiddelen bestaan die voldoende beschermend zijn, uitgaande van de concentratie asbest in de lucht die door het verrichten van de activiteit op de huidige wijze te verwachten is. De oplossing is aanpassing van de werkwijze (gericht op emissiebeperking). Dit kan ook een impuls zijn voor innovatie in de asbestsanering. Het te verwachten effect van de verschillende manieren om de blootstelling te verlagen wordt de komende maanden op verzoek van de asbestbranche en met financiering van mij in kaart gebracht door TNO.

Bijlage: antwoorden-op-kamervragen-onvoldoende-bescherming-asbest

woensdag 8 mei 2013  |  5 reactiespermalink

Reacties

En hoe zit het met de 'omgeving' ? Dus niet alleen de aanwezige mensen nét achter het bekende lint óf die op zeer korte afstand van een saneringslocatie - waar de mensen mét PBM werkende zijn - een openbare weg volgen maar níet is afgesloten i.v.m. veel 'econiomisch verkeer' ? Zij weten niets van aan te passen normen. Er ís dus reeds een verhoogd risico maar de maatregelen worden opgeschoven. Daar trekken de vezels zich niets van aan m.i. ..

reactie door Jan van Zelm  |  maandag 27 mei 2013 @ 19:19 uur

Hierbij kan dus de Foamshield methodiek een uitkomst bieden. Door deze nieuwe methode kan de emissiewaarde aanzienlijk gereduceerd worden waarbij dus de huidige pbm voldoende bescherming bieden en het probleem is opgelost

reactie door Foppe de Haan  |  woensdag 3 juli 2013 @ 10:43 uur

Wat mij enigszins verbaast is dat met hoe dan ook akkoord gaat met een blootstelling ongeacht de norm. Ik ben altijd in de veronderstelling geweest dat de maskers de filters en de ODM' s voldoende bescherming bieden. Elke dag een kleine hoeveelheid vezels lijkt mij ook niet gezond, zeker gezien er uiteindelijk maar 1 amfibole vezel nodig is om ellende te veroorzaken. Ook het verlagen van de vezelnorm biedt hier niet voldoende bescherming. Dit houd eigenlijk alleen maar in dat het jarenlang niet veilig genoeg is geweest is en veel beter had gekund Dus waarom heeft onze overheid ons ( ja ik zit in het vak ) niet goed beschermd ons werk laten uitvoeren. Op het moment dat ik een fout maak tijdens mijn werkzaamheden ( ben laborant ) en iets over het hoofd zie en daardoor een derde partij mogelijk bloot gesteld word aan asbest, kan mij in het ergste geval poging tot doodslag ten laste gelegd worden. Kunnen wij dit zelfde ook met onze overheid doen? Daarnaast betreft het toch echt een hoog risico sector die al jarenlang zonder op asbest gerichte CAO werkt. Kijk je naar de petrochemische sector en andere sectoren waarbij je met gevaarlijke stoffen werkt, is dit in de CAO tot in de puntjes uitgewerkt, en uiteraard zijn de salarissen een stuk hoger. Dus waarom niet in de asbest? Antwoord hierop is denk ik duidelijk en tegelijkertijd heel triest. Saneringen en andere werkzaamheden zouden hierdoor een stuk duurder moeten worden en dat is toch iets wat in dit land telkens weer op grote weerstand stuit. Dit terwijl er dagelijks een clubje mensen letterlijk zijn leven riskeert om ervoor te zorgen dat anderen dit niet hoeven te doen. Meschien iets voor de minister om eens over na te denken. Het zou toch zonde zijn als heel asbestland op een dag zijn werk voor onbepaalde tijd neerlegt

reactie door Jan Schutte  |  woensdag 18 september 2013 @ 20:39 uur

Het verbaast mij dat dit nu pas aan het licht komt terwijl het allang bekend was. Ook wordt door regel en wetgeving bijna de doodstraf gezet als je emissie na buiten brengt. echter mag wel de asbestsaneerder gevaar oplopen. Met alle respect ik vind dat u eerste taak is om deze mensen volledige bescherming te bieden. U bent toch diegene die hiervoor aangesproken kan worden.

reactie door Henk Hansen  |  donderdag 17 oktober 2013 @ 15:47 uur

Bedankt voor het delen van uw artikel, het is zo nuttig voor mij. https://safetytrainings.nl/

reactie door safetytrainings  |  vrijdag 5 augustus 2022 @ 09:30 uur

Reactie plaatsen

Bevestigingscode