LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Kamervragen over artikel van Asbest en Bouw

Kamervragen over artikel van Asbest en Bouw

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu hebben Kamervragen ontvangen naar aanleiding van het bericht op de site van Asbestenbouw.nl over onvoldoende bescherming afhankelijke adembescherming voor asbest.

Vragen van de leden Ulenbelt en Van Gerven (beiden SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht «met vaststellen van nieuwe blootstellingsnormen voor asbest per 1 juli 2013 de bestaande voorzorgsmaatregelen onvoldoende bescherming bieden» (ingezonden 15 maart 2013).

Vraag 1
Onderkent u dat met het vaststellen van nieuwe blootstellingsnormen voor asbest per 1 juli 2013 de bestaande voorzorgsmaatregelen onvoldoende bescherming bieden?1

Vraag 2
Onderschrijft u de stelling uit het onderzoek/ de zelftest2 dat werkgevers en werknemers in de asbestbranche een vals besef van veiligheid hebben en de feitelijke blootstellingsrisico’s van asbest ernstig onderschatten? Zo ja, wat is uw reactie hierop? Zo nee, waarop baseert u uw stellingname?

Vraag 3
Zullen huidige adembeschermingsmiddelen voldoen aan de norm als de nieuwe verlaagde grenswaarden per 1 juli 2013 worden ingevoerd? Zo ja, welke wel en welke niet meer?

Vraag 4
Is het waar dat formeel gezien kan worden betwijfeld of asbestsaneringen met de huidige adembeschermingsmiddelen nog mogen worden uitgevoerd? Zo ja, wat is daarvoor uw oplossing, om te voorkomen dat alle saneringen moeten worden stilgelegd? Zo nee, garandeert u dat bij correct gebruik van de beschermingsmiddelen geen blootstelling plaats vindt?

Vraag 5
Is het waar dat vanaf 1 juli 2013 bij een sanering vanaf de grens van klasse 2 of 3, de toekomstige Grenswaarde in de schone ruimte bij het gebruik van een H13 HEPA filter, fors kan worden overschreden en dat dat betekent dat bij alle klasse 3 werkzaamheden is te verwachten dat de Grenswaarde buiten het containment overschreden zal gaan worden? Zo ja, welke aanpassingen van de eisen aan de inrichting van het containment en/of de kwaliteit van de gebruikte filtratie heeft dat tot gevolg?

Vraag 6
Is het waar dat uit verschillende onderzoeken en ervaringen van de Inspectie SZW blijkt dat teveel bedrijven niet voldoen aan deze wetgeving? Zo ja, om welk percentage van de bedrijven gaat het?

Vraag 7
Is het waar dat bedrijven de wetten en regels rond gevaarlijke stoffen ingewikkeld vinden? Zo ja, welke regels worden door bedrijven als onduidelijk of te ingewikkeld ervaren aangaande asbestverwijdering?

1. Nieuwsbrief Asbest en Bouw, Maart 2013
2.
/upload/files/Afhankelijke_adembescherming_-_RIR_publicatie.pdf

Zie volledige berichten:

Afhankelijke adembescherming voor asbest biedt onvoldoende bescherming

HEPA filters Klasse H13 niet geschikt voor alle asbestsaneringen 

 

woensdag 27 maart 2013  |  0 reactiespermalink

Reactie plaatsen

Bevestigingscode