LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Afhankelijke adembescherming voor asbest biedt onvoldoende bescherming

Afhankelijke adembescherming voor asbest biedt onvoldoende bescherming

Er is een vals besef van veiligheid in de branche en een ernstige onderschatting van de feitelijke blootstellingsrisico’s van asbest. Afhankelijke adembescherming beschermt nu al niet voldoende, laat staan als de nieuwe verlaagde grenswaarden per 1 juli 2013 worden ingevoerd.

Asbest en Bouw vraagt zich af of de huidige adembeschermingsmiddelen zullen voldoen aan de norm als de nieuwe verlaagde grenswaarden per 1 juli 2013 worden ingevoerd? Deze vraag legden we voor aan Rob Arzoni van RIR. Hij komt voor zijn werk als beoordelaar regelmatig in containments tijdens of na asbestsaneringen. Rob Arzoni: “Eigenlijk heb ik me nooit afgevraagd of het masker wat ik dan draag (Powerpak met Gemini volgelaatsmasker) mij voldoende beschermt. Het voldoet aan de huidige specificaties, dus natuurlijk beschermt dat goed… toch? Of misschien toch niet? En hoe het zit met de nieuwe grenswaarden? Dat masker beschermt nog hetzelfde, maar voldoet het dan ook nog?” Rob Arzoni betrapte zichzelf op twijfels en dat was voor hem aanleiding om hier een degelijk onderzoek naar te doen.

Praktijktest gebruikte maskers
Het eerste deel van het onderzoek betrof een ‘zelftest’. Zowel Rob Arzoni als drie andere personen die regelmatig met asbestomgevingen hebben te maken deden de proef op de som en testten hun eigen maskers. Rob: “Het bleek dat mijn masker dusdanig veel lekte op de aansluiting met het gezicht dat er geen bescherming werd geboden. Ik ben dus de afgelopen maanden herhaaldelijk aan hoge concentraties asbest blootgesteld geweest.”
De andere persoon is asbestsaneerder en ook hier was sprake van dusdanige lekken via de aansluitingen op het gezicht dat er geen of te weinig bescherming werd geboden. Zelfs na een goede scheerbeurt en het volgens bijgeleverde instructie bevestigen van het masker was er geen verbetering. Deze persoon was dus dagelijks en langdurig volledig onbeschermd met asbest aan het werk. Ook de derde persoon uit het testpanel wordt geconfronteerd met het resultaat dat het dagelijks gebruikte masker niet goed past en waarvan de norm van NPF=500 niet wordt gehaald. De laatste persoon is auditor voor een certificatie-instelling. Ook zijn masker sloot niet goed aan op zijn gezicht waardoor het geen bescherming bood.
Uit deze eerste test bleek al snel dat van de vier geteste personen er vier onvoldoende bescherming hadden en toch al geruime tijd met deze maskers asbestbesmette ruimtes ingaan!

Schokkende resultaten
Het onderzoek (zie hieronder de link naar het volledige testrapport) toont schokkende resultaten. Door keuze van de huidige testmethoden zoals beschreven in SC 530 wordt een deel van de werknemers die asbest verwijderen in containments, onvoldoende beschermd en waarschijnlijk blootgesteld aan concentraties hoger dan de huidige grenswaarde. Er is een vals besef van veiligheid in de branche en een ernstige onderschatting van de feitelijke blootstellingsrisico’s.

Conclusie
Op dit moment voldoen de adembeschermingsmiddelen NIET aan de wettelijke verplichting uit het Arbobesluit. Formeel gezien kan worden betwijfeld of asbestsaneringen met de huidige adembeschermingsmiddelen nog mogen worden uitgevoerd. Er bestaat immers geen zekerheid over de vraag of de beschermingsmiddelen voldoende zijn. Waarschijnlijk niet! De juridische consequenties hiervan worden hieronder toegelicht door Banning Advocaten.
Door keuze van de huidige testmethoden zoals beschreven in SC 530 wordt een deel van de werknemers die asbest verwijderen in containments onvoldoende beschermd en waarschijnlijk blootgesteld aan concentraties hoger dan de huidige grenswaarde.
Doordat de meeste maskers niet goed passen zullen de meeste mensen die afhankelijke adembescherming dragen veel meer asbest binnenkrijgen dan de opgegeven protectiefactor NPF doet vermoeden.

Lees hier het volledige testrapport met alle bevindingen; waar moet adembescherming aan voldoen; praktijk en theorie; testen conform NEN 12942; face fit test en uitgebreide conclusie.

 

Juridische consequenties

Door: Banning Advocaten

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is van groot belang. Zodanig zelfs dat hierover een Europese richtlijn is opgesteld (89/686/EEG). Deze Europese regels zijn onder meer terecht gekomen in het Arbobesluit.

In het Arbobesluit is voorgeschreven dat een werkgever aan een werknemer persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking moet stellen. Deze beschermingsmiddelen moeten onder meer geschikt zijn voor het vermijden van gevaren en – na de nodige aanpassingen – geschikt zijn voor de drager. Is dit niet het geval, dan is de werkgever hiervoor verantwoordelijk. De werknemer kan de werkgever hierop aanspreken maar ook de Inspectie SZW kan dit doen. Het ter beschikking gestelde persoonlijke (!) beschermingsmiddel voldoet immers niet. Hiermee handelt de werkgever in strijd met het Arbobesluit.

Gezien de schokkende resultaten van de pas-lek-testen, is te verwachten dat de Inspectie SZW strenger zal controleren of persoonlijke beschermingsmiddelen ook daadwerkelijk voldoen. In ieder geval kan de Inspectie SZW nu op grond van het huidige Arbobesluit tegen het gebruik van niet goed passende adembeschermingsmiddelen optreden. Dit kan hoge boetes tot gevolg hebben. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid dat de werkgever door een werknemer civiel aansprakelijk wordt gehouden voor eventuele gevolgen van het niet te beschikking stellen van goed werkende beschermingsmiddelen.

Het advies aan werkgevers is dan ook om eens kritisch te kijken naar de ter beschikking gestelde persoonlijke (adem)beschermingsmiddelen. Niet alleen omdat zij hiertoe moreel verplicht zijn, maar ook omdat hiermee ongewenste juridische procedures kunnen worden voorkomen.

 

dinsdag 12 maart 2013  |  10 reactiespermalink

Reacties

Schrik ! Hoe kan het bestaan dat pas nu een ervaringsdeskundige zélf zijn wantrouwen omzet in een eigen onderzoek er klaarblijkelijk ook reden is om aan de alarmbel te trekken ? Is er dan werkelijk geen 'overkoepelend onderzoeksinstituut dat deze alarmerende situatie voor had kunnen zijn ? Wat kan er dienomtrent gezegd worden over het aantal asbestslachtoffers op de (..dus) lange termijn ? Immers, werkende met de veronderstelling dat je als saneerder met de PBM veilig bent betekende immers dat je daarop vertrouwd en dus 'lekker doorwerkt' .. al die jaren. Wat betekent dit bericht voor de branche ? Wat betekent dit voor de sanerings'snelheid' bij sloop/bouwprojecten ? Het kostenaspect ? De werkgelegenheid ? Is dit de aanleiding voor een nieuwe 'golf' asbestslachtoffers op termijn ? Dit zijn al wat vragen, waarvan de branche er zichzelf ook zeker nóg meer zal stellen.

reactie door Jan van Zelm  |  dinsdag 12 maart 2013 @ 08:59 uur

Ja, dat is schrikken, vooral omdat de beschermingsfactoren recent (sinds ca. 1993) helemaal niet worden bepaald in praktijk situaties. Toch zijn de wel bekende beschermingsfactoren niet zomaar 'verzonnen'. Daar zijn wel degelijk testen aan vooraf gegaan (t/m Dr, Howie van de Universiteit Glasgow aan toe) en mijn vraag is dus meteen: Wat zijn de verschillen tussen die testen en welke is dan wel betrouwbaar? En overeenkomstig daaraan kun je alle testen wel eens kritisch gaan bezien, want het is ook al een jarenlang bekend maar gedoogd gegeven, dat vrijwel alle asbeststofzuigers niet aan de formele DOP-test voldoen. Overigebns nog en vraag: Áls het probleem zit in de lekkage van het masker, dan geldt dat net zo goed voor ONafhankelijke ademhalingsbescherming. Wat nu?? Zijn Draeger, MSA, Scott, etc., etc. dan gewoon gék? Ben benieuwd (en nog niet zo benauwd).

reactie door Dick Huipen  |  woensdag 13 maart 2013 @ 14:34 uur

Ik begrijp iets niet. In het rapport staat enerzijds op pag. 7: "Op dit moment voldoen de adembeschermingsmiddelen NIET aan de wettelijke verplichting uit het Arbobesluit." En op pag. 5 laat dhr. E. Franken van TUV weten dat "Met een gerust hard kunnen wij nu zeggen dat onze auditoren tijdens hun inspecties in containments en werkgebieden nu wel een passend masker hebben." Hoe is dit mogelijk? Ik kan me voorstellen dat een masker niet helemaal goed aansluit, vanwege onregelmatigheden in het gelaat van een saneerder. Bestaat er misschien een zelftest? Zodat je voor aanvang sanering zelf kan bepalen of je masker voldoet?

reactie door Jos Mulder  |  donderdag 14 maart 2013 @ 10:58 uur

1. Waar blijft de reactie van de Inspectie SZW en het Ministerie SZW? 2. Indien dit waar is, zijn de verweermogelijkheden van de betreffende werkgevers bij claims uiterst gering.

reactie door Yvonne Waterman  |  zondag 17 maart 2013 @ 12:47 uur

Hier moeten de specialisten méér zinnigs over kunnen zeggen maar 'een' product dient toch aan de eisen te voldoen waar het voor ontworpen is én op is goedgekeurd ? Zo niet dan is een producent toch 'aan te spreken' op die kwaliteit/eigenschappen. Wat zie ik hier verkeerd ..als NIET deskundige ? Wie volgt.

reactie door Jan van Zelm  |  maandag 18 maart 2013 @ 17:02 uur

Ik vind dit een rapport gebaseerd op aannames en onvolledig onderzoek. Enerzijds wordt de Norm test afgedaan als onvolledig (door 5 personen) waar aan de andere kant met een test van 4 personen een conclussie wordt getrokken (?) dat men in deze industrie volledig onbeschermd is. Een verwijzing naar de huidige EN529, waarin o.a. de keuze van adembescherming wordt omschreven wordt niet vermeld. wel de in ontwikkeling zijnde ISO 16975-1. Het FIT testen van maskers (en systemen) is een goede manier om te bepalen of een masker ook daadwerkelijk past . Of de hierin beschreven testmethode dat biedt valt te bezien. Alle beschikbare middelen voldoen in eerste instantie aan vigerende wetgeving. Het was tot heden, in Nederland niet de stand der techniek om maskers te onderwerpen aan een Fittest. Tevens rekenen we in Den Haag gewoon nog met de NPF. Dat er iets moet veranderen is evident. beslissingen moeten op basis van de juiste, uit gedegen onderzoek verkregen informatie worden genomen.

reactie door Jan Willem de Winter  |  donderdag 4 april 2013 @ 10:20 uur

Het oplossing is misschien het gebruik van een overdrukkap zie de link http://www.snr-bbs.nl/Applicaties/PBM/HTML/A12b.htm Met daarbij een splashsuit en laarzen. Hopen dat de inspectie van szw deze zaak serieus neemt en een onderzoek doet met een hogere veiligheidsmaatregelen komt dan een onafhankelijk Adembescherming dat blijkt niet te deugen.

reactie door Arican. F  |  zondag 15 september 2013 @ 23:33 uur

Wat mij enigszins verbaast is dat met hoe dan ook akkoord gaat met een blootstelling ongeacht de norm. Ik ben altijd in de veronderstelling geweest dat de maskers de filters en de ODM' s voldoende bescherming bieden. Elke dag een kleine hoeveelheid vezels lijkt mij ook niet gezond, zeker gezien er uiteindelijk maar 1 amfibole vezel nodig is om ellende te veroorzaken. Ook het verlagen van de vezelnorm biedt hier niet voldoende bescherming. Dit houd eigenlijk alleen maar in dat het jarenlang niet veilig genoeg is geweest is en veel beter had gekund Dus waarom heeft onze overheid ons ( ja ik zit in het vak ) niet goed beschermd ons werk laten uitvoeren. Op het moment dat ik een fout maak tijdens mijn werkzaamheden ( ben laborant ) en iets over het hoofd zie en daardoor een derde partij mogelijk bloot gesteld word aan asbest, kan mij in het ergste geval poging tot doodslag ten laste gelegd worden. Kunnen wij dit zelfde ook met onze overheid doen? Daarnaast betreft het toch echt een hoog risico sector die al jarenlang zonder op asbest gerichte CAO werkt. Kijk je naar de petrochemische sector en andere sectoren waarbij je met gevaarlijke stoffen werkt, is dit in de CAO tot in de puntjes uitgewerkt, en uiteraard zijn de salarissen een stuk hoger. Dus waarom niet in de asbest? Antwoord hierop is denk ik duidelijk en tegelijkertijd heel triest. Saneringen en andere werkzaamheden zouden hierdoor een stuk duurder moeten worden en dat is toch iets wat in dit land telkens weer op grote weerstand stuit. Dit terwijl er dagelijks een clubje mensen letterlijk zijn leven riskeert om ervoor te zorgen dat anderen dit niet hoeven te doen. Meschien iets voor de minister om eens over na te denken. Het zou toch zonde zijn als heel asbestland op een dag zijn werk voor onbepaalde tijd neerlegt

reactie door Jan Schutte  |  woensdag 18 september 2013 @ 20:42 uur

Ziet iemand de tendens van het gemiddelde van de reakties ? Ik meen deze óók steeds vaker in de aktuele nieuwsberichten waar te nemen. Met groter wordende regelmaat valt het woord 'overheid'. Reageert deze óók ...? (Met aktie, die woorden krijgt de samenleving al bijna drie-kwart eeuw.)

reactie door Jan van Zelm  |  maandag 7 april 2014 @ 21:21 uur

Wat een leuk artikel is dit, ik kan niet wachten om zulke ideeën op mijn eigen toe te passen.

reactie door safetytrainings  |  dinsdag 26 juli 2022 @ 15:32 uur

Reactie plaatsen

Bevestigingscode