LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Online asbestinventarisatie agrarische bedrijven

Online asbestinventarisatie agrarische bedrijven

LTO Noord Overijssel en de Provincie Overijssel willen weten hoeveel asbest er in/op agrarische bedrijfsgebouwen aanwezig is.

 

Middels een online-enquête willen LTO Noord en de Provincie meer inzicht krijgen in de hoeveelheid asbest in de agrarische sector en de beste manieren om ondernemers te stimuleren dit asbest te verwijderen.

In samenwerking met LTO Noord, de provincie Overijssel en een aantal pilotgemeenten (Tubbergen, Dinkelland, Oldenzaal, Dalfsen, Losser, Olst-Wijhe, Rijssen-Holten, Twenterand) wordt onderzoek gedaan naar de hoeveelheid asbest die aanwezig is in en op agrarische bedrijfsgebouwen.

Enquête
Op www.asbestvanhetdak.nl staat een enquête voor een digitale inventarisatie van asbest op agrarische bedrijven. Ook kunnen de ondernemers suggesties geven op welke manier zij asbestverwijdering versneld kunnen realiseren. De gegevens worden anoniem verwerkt.

De resultaten worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in de hoeveelheden asbest binnen de landbouw inclusief de knelpunten en kansen bij het verwijderen van asbest in de Provincie Overijssel. Na deze verkenning kan een eventuele aanpak worden vastgesteld.

Link:

www.asbestvanhetdak.nl

donderdag 19 juli 2012permalink