LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Risico´s nanotechnologie vergelijkbaar met asbest?

Risico´s nanotechnologie vergelijkbaar met asbest?

Europese wetenschappers maken zich bezorgd om het toenemende gebruik van nanotechnologie in consumentenproducten.

Wereldwijd is al veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van nanotechnologie. De investeringen in onderzoek naar risico's daarvan lopen hiermee niet in de pas. De laatste jaren is het onderzoek naar risico's van nanodeeltjes wel toegenomen, maar de mate waarin en het tempo daarvan baart zorgen. De komende periode zal (inter)nationaal, volgens het kabinet, geïnvesteerd moeten worden in risico-onderzoek zowel door het bedrijfsleven, dat de bewijslast van veiligheid dient te leveren, als door de overheid in de hoedanigheid van beoordelaar van die bewijslast. Het kabinet ziet dat als een gedeelde verantwoordelijkheid om kennis te genereren op basis waarvan adequate maatregelen getroffen kunnen worden om de risico's te beheersen.


Risico's onbekend

De Europese vakbonden vinden in navolging van de vakcentrale FNV dat voorzichtigheid is geboden bij het werken met zogeheten nanodeeltjes, zolang de risico's onbekend zijn.

Wim van Veelen, beleidsmedewerker arbeidsomstandigheden bij de vakcentrale FNV : "We willen graag dat er een veiligheidsinformatieblad komt voor producten waarin nanodeeltjes zijn verwerkt." Probleem is volgens hem ook dat er in de Europese regels voor het omgaan met chemische stoffen geen rekening is gehouden met nanodeeltjes. In die regels gaat men uit van het volumebeginsel waarbij geen rekening wordt gehouden met heel kleine hoeveelheden. Bij nanotechnologieën kunnen heel kleine hoeveelheden al heel gevaarlijk zijn.

Indien er op Europees niveau niets wordt gedaan tegen de mogelijke risico's van het werken met nanodeeltjes, kan volgens Van Veelen een probleem ontstaan dat vergelijkbaar is met wat we nu hebben met asbest.


Registratieverplichting

In Nederland hebben de sociale partners gezamenlijk via de SER aan minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) gevraagd te onderzoeken of er een registratieverplichting moet komen voor bedrijven die werken met nanotechnieken waarbij werknemers blootgesteld kunnen worden aan de minuscule deeltjes. De SER wil verder ook een meldingsplicht voor stoffen waarin nanodeeltjes verwerkt zijn. 

dinsdag 2 juni 2009  |  0 reactiespermalink

Reactie plaatsen

Bevestigingscode