LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Overtreders asbestregels staan op site Inspectie SZW

Overtreders asbestregels staan op site Inspectie SZW

De beleidsregel ‘Openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen’ is op 15 augustus 2014 in werking getreden. Inmiddels zijn op de site van de Inspectie SZW de eerste resultaten van deze aanpak te zien en worden overtreders met naam en toenaam genoemd.

Op de pagina http://asbestovertredingen.inspectieszw.nl/ staat een overzicht van bedrijven die sinds 15 augustus 2014 zware of ernstige asbestovertredingen hebben begaan en die daarvoor van de Inspectie SZW een boete hebben gekregen. Per bedrijf wordt onder andere aangegeven om welke onderneming het gaat, op welke locatie gesaneerd werd, wanneer de overtreding is vastgesteld, om welke geconstateerde overtreding(en) het ging en of er naast de boete ook een bevel tot stillegging van het werk is opgelegd.

Transparantie
De Inspectie SZW wil daarmee aansluiten bij ontwikkelingen naar meer transparantie en openheid over de inzet, werkwijze en resultaten van de Inspectie SZW. Bij andere toezichthouders zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en de Onderwijsinspectie is dit al gebruikelijk. De verwachting van deze maatregel is dat bedrijven de regelgeving zoveel mogelijk zullen naleven omdat zij zich in positieve zin van de concurrenten hiermee zouden kunnen onderscheiden.

Zware overtredingen
In de beleidsregel ‘Openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen’ is bepaald welke overtredingen openbaar worden gemaakt en welke gegevens daarbij worden vermeld. Het gaat daarbij om zware overtredingen die doorgaans ernstig gevaar (kunnen) opleveren voor personen. Zij hebben als kenmerk dat er gevaar is voor blootstelling aan asbest omdat niet de vereiste maatregelen zijn getroffen of omdat er een ongewenste asbestemissie heeft plaatsgevonden.

De Inspectie SZW maakt in geval van overtreding de volgende inspectiegegevens actief openbaar:

a. de naam en vestigingsplaats van de rechtspersoon dan wel van de natuurlijke persoon;
b. de geconstateerde overtreding;
c. de datum waarop de overtreding is geconstateerd;
d. de locatie waar het asbest aanwezig is of is geweest;
e. welk bestuurlijk besluit is genomen, dan wel welke bestuurlijke besluiten zijn genomen vanwege de overtreding op grond van de artikelen 28a, 33 of 34 van de Arbeidsomstandighedenwet;
f. of tegen de onder e bedoelde bestuurlijke besluiten een rechtsmiddel is ingesteld dan wel of daartoe nog de mogelijkheid bestaat.

De publicatie van de Inspectiegegevens vindt plaats op: http://asbestovertredingen.inspectieszw.nl/. De vermelding blijft tot vijf jaar na de Inspectiedatum op de website staan. Indien sprake is van een groot publiek belang in verband met direct gevaar of direct dreigend voor de gezondheid en veiligheid van derden, dan wordt een persbericht onverwijld na constatering van de overtreding uitgebracht.

 

woensdag 26 november 2014  |  1 reactiespermalink

Reacties

zo streng treed de szw niet meer op zijn dit jaar maar weinig overtredingen waargenomen. komt vooral dat men weet wanneer de swz komt en dat is tussen 8 uur s,ochtens en 3 uur s,middags,en buiten deze tijden treden de meeste overtredingen op

reactie door treen  |  zaterdag 4 november 2017 @ 12:33 uur

Reactie plaatsen

Bevestigingscode