LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Uw reactie op de constatering van de FNV dat veel bedrijven de absolute verbodswaarde van een gevaarlijke stof meer zien als ‘een vage en vrijblijvende stip op de horizon’?

Uw reactie op de constatering van de FNV dat veel bedrijven de absolute verbodswaarde van een gevaarlijke stof meer zien als ‘een vage en vrijblijvende stip op de horizon’?

Minister van Gennip (SZW) heeft op 6 september jl de Kamervragen van Bart van Kent (SP) beantwoord over het bericht dat de FNV uit de SER-commissie Grenswaarden is gestapt.

De FNV heeft op 6 juli besloten uit de SER-commissie Grenswaarden te stappen. Volgens de FNV omdat er al decennialang geen vooruitgang wordt geboekt op het gebied van veilig werken met kankerverwekkende stoffen, zoals chroom-6, houtstof en asbest.

De bond heeft diverse voorstellen gedaan om de minister van Sociale Zaken effectiever te kunnen adviseren over grenswaarden, maar loopt op tegen een muur van onwil bij veel bedrijven. Zij stellen het maken van winst boven de gezondheid van werknemers. Daarbij is ook de Arbeidsinspectie veel te vrijblijvend bij het controleren van bedrijven.

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: "De maat is vol. Wij willen niet langer als schaamlap dienen voor bedrijven en overheid. Er zijn teveel bedrijven die de absolute verbodswaarde van een gevaarlijke stof meer zien als een vage en vrijblijvende stip aan de horizon. Ze gokken erop dat ze geen controles krijgen. En die kansberekening pakt goed voor ze uit. Want de Nederlandse arbeidsinspectie controleert het minste van heel Europa. Daarbij denken bedrijven ook nog eens dat een zieke werknemer nooit zal kunnen aantonen dat de ziekte door het werken met kankerverwekkende stoffen komt. De ziekte openbaart zich vaak pas na vele jaren, als de werknemer al uit dienst is."

"Werkgevers beschermen werknemers al decennia te weinig tegen gevaarlijke stoffen. Geprivatiseerde arbodienstverlening zorgt voor contracten waar bijna niets in staat. De verplichte risico-inventarisatie wordt aan de laars gelapt. Dus geen registratie van blootgestelde werknemers, geen meetgegevens, geen Plan van Aanpak en slechte of geen voorlichting aan werknemers over de risico's. Werkgevers hebben alle ruimte gekregen om niets te doen."

Bart van Kent (SP) heeft Kamervragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gesteld over het bericht dat de FNV uit de SER-commissie Grenswaarden is gestapt.

De antwoorden van Minister van Gennip d.d. 6 september 2022 kunt u lezen in dit document.

maandag 12 september 2022permalink