LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Nieuws

Veilig asbest saneren tegen lagere kosten

Veilig asbest saneren tegen lagere kosten

dinsdag 9 mei 2023

Sanering van asbesthoudende onderdelen in een woning kost veel tijd en geld. In sommige gevallen kan het eenvoudiger, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid.

Risico’s van kwartsstof voor werknemers in de bouw en installatiesector niet onderschatten

Risico’s van kwartsstof voor werknemers in de bouw en installatiesector niet onderschatten

dinsdag 9 mei 2023

Kwartsstof is een niet te onderschatten gevaar voor werkers in de bouw en installatiesector. De (onzichtbare) stofdeeltjes die vrijkomen bij het boren in steen en beton kunnen leiden tot onomkeerbare longziekten als longfibrose (sillicose) en longkanker.

Meer asbestslachtoffers, minder schadevergoedingen

dinsdag 9 mei 2023

In 2022 hebben zich meer asbestslachtoffers gewend tot het Instituut Asbestslachtoffers dan de voorgaande jaren, maar percentueel kregen minder slachtoffers een schadevergoeding van hun werkgever. Het instituut zet zich in om deze trend te keren.

Asbestslachtoffers roepen EU op om werknemers beter tegen asbest te beschermen

Asbestslachtoffers roepen EU op om werknemers beter tegen asbest te beschermen

dinsdag 9 mei 2023

Op de Internationale Arbeidersherdenkingsdag Workers’ Memorial Day roepen slachtoffers van beroepsgerelateerde kankers en hun families politici op om werknemers het hoogst mogelijke niveau van bescherming tegen asbest te bieden.

Kantonrechter veroordeelt Royal FloraHolland voor jarenlange asbestblootstelling werknemers

dinsdag 9 mei 2023

Royal FloraHolland te Aalsmeer heeft onrechtmatig gehandeld door werknemers jarenlang bloot te stellen aan arbeidsomstandigheden die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

Waarom asbestkanker nog altijd vaker voorkomt in Overijssel

dinsdag 9 mei 2023

In Goor stond ooit een van Nederlands grootste asbestfabrieken: Eternit. Tot op de dag van vandaag leeft de regio eromheen met de gevolgen.

Inspectie constateert veel valgevaar bij controle bouwplaatsen

Inspectie constateert veel valgevaar bij controle bouwplaatsen

dinsdag 9 mei 2023

Bij een controle op 200 bouwplaatsen verspreid over Nederland zijn bij circa 140 bouwplaatsen overtredingen geconstateerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. In totaal ging het om meer dan 250 overtredingen.  

Europese Raad akkoord over betere bescherming van werknemers tegen asbest

dinsdag 9 mei 2023

De ministers van Werkgelegenheid hebben hun standpunt bepaald over een voorstel om de EU-wetgeving ter bescherming van werknemers tegen de risico's van asbest aan te scherpen.

Vlaanderen: veertig procent van de onderzochte huizen niet asbestveilig

dinsdag 9 mei 2023

Dat blijkt uit de eerste resultaten van het asbestattest, dat sinds november 2022 in Vlaanderen verplicht is bij de verkoop van woningen die zijn gebouwd voor 2001.

'De AVN is nu nog net zo nodig als 25 jaar geleden'

<span class='fontstyle0'>'De AVN is nu nog net zo nodig als 25 jaar geleden'</span>

vrijdag 14 oktober 2022

Jubileumviering Asbestslachtoffers Vereniging Nederland.