LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Update Landelijke Asbestdakenkaart

Update Landelijke Asbestdakenkaart

Eén van de thema’s van de Versnellingsaanpak Asbestdakensanering is de monitoring van de voortgang van de sanering van asbestdaken in Nederland.

Veel provincies en gemeenten hebben de opgave van asbestdaken binnen hun gebied geïnventariseerd. Deze informatie wordt gedeeld via de Landelijke Asbestdakenkaart. 

Op de Landelijke Asbestdakenkaart wordt per gemeente de volgende informatie gegeven:

  • Is er binnen de gemeente een inventarisatie van het aantal m2 asbestdaken uitgevoerd? En zo ja:
  • Welk jaar is de inventarisatie uitgevoerd?
  • Wat is het aantal asbestverdachte daken?
  • Wat is het totaal aantal vierkante meters aan asbestverdachte daken?
  • Waar kan ik de detailinformatie vinden?

Staat de actuele informatie van uw gemeente nog niet op de kaart?

Gemeenten (of namens de gemeente de Omgevingsdienst of provincie) kunnen hun data melden aan het Programmabureau door het onderstaande formulier in te vullen en te zenden aan info@asbestversnelling.nl.

Meer informatie

Als onderdeel van de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken zal de Landelijke Asbestdakenkaart twee keer per jaar worden geüpdatet. 

Het beheer van de Landelijke Asbestdakenkaart vindt plaats in samenwerking tussen het Programmabureau en de Omgevingsdienst Regio Utrecht. Vragen kunt u stellen aan info@asbestversnelling.nl.

Bron: Versnellingsaanpak Asbestdakensanering

dinsdag 9 mei 2023permalink