LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Hoofdaannemer wordt gered van gevolgen van ondeugdelijke asbestsanering door algemene voorwaarden

Hoofdaannemer wordt gered van gevolgen van ondeugdelijke asbestsanering door algemene voorwaarden

Een noodzakelijke stap in het realiseren van veel bouwprojecten is het saneren van asbest.  Aannemers bieden vaak een totaalpakket aan, waarbij zij de verwijdering van het asbest vervolgens uitbesteden aan een gespecialiseerd asbestsaneringsbedrijf. Wanneer niet goed wordt gesaneerd, zal de opdrachtgever in de meeste gevallen een schadeclaim neerleggen bij zijn eigen contractspartij.

Veel aannemers hanteren algemene voorwaarden waarin de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door een onderaannemer wordt beperkt. Een uitspraak van de rechtbank Gelderland van vorige maand illustreert het belang van de algemene voorwaarden voor de reikwijdte en omvang van de aansprakelijkheid van de hoofdaannemer.

De eigenaar van een perceel in een industriegebied besluit om een van zijn bedrijfsloodsen te laten renoveren. Voorafgaand aan de renovatie is een asbestinventarisatieonderzoek uitgevoerd. Daaruit komt naar voren dat in de loods veel asbesthoudend materiaal is verwerkt.

De aannemer brengt aan de eigenaar een totaalofferte uit voor de renovatie inclusief de sanering van het asbest. Voor de sanering wordt een onderaannemer ingeschakeld: een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf. Nadat de saneringswerkzaamheden zijn afgerond, wordt door een geaccrediteerde inspectie-instelling een visuele inspectie uitgevoerd. Omdat er geen asbesthoudende restanten meer zijn aangetroffen, wordt op 25 juni 2012 het werkgebied door de inspectie-instelling vrijgegeven.

Enkele jaren nadat de loods weer in gebruik is genomen, wordt opnieuw asbestverdacht materiaal aangetroffen. Uit het inventarisatierapport van 5 juni 2020 volgt dat het inderdaad asbest betreft. Op 17 september 2020 stuurt de eigenaar een e-mail naar zowel de aannemer als het saneringsbedrijf met het verzoek om aanvullende saneringswerkzaamheden uit te voeren. De aannemer betwist dat hij ondeugdelijk werk zou hebben geleverd en verwijst naar de vrijgave die destijds door de inspectie-instelling is afgegeven.

De eigenaar laat het er niet bij zitten en spant een procedure aan tegen zowel de hoofdaannemer als het saneringsbedrijf. De gevorderde schade bedraagt bijna anderhalve ton.

Bron: LXA advocaten, U kunt hier het volledige artikel lezen.

woensdag 7 juli 2021permalink