LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

(Eerste Kamer, 4 juni) Stemming Verwijdering asbest en asbesthoudende producten

(Eerste Kamer, 4 juni) Stemming Verwijdering asbest en asbesthoudende producten

Op 28 mei vond in de Eerste Kamer het debat plaats over het wetsvoorstel verbod asbestdaken per 2025. Vandaag, 4 juni, zal daarover in de Eerste Kamer gestemd worden.

Dinsdag 28 mei debatteerde de Eerste Kamer met staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat over het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten. Alhoewel alle fracties zich overtuigd toonden van de noodzaak van het wetsvoorstel vanwege de gevaren voor de volksgezondheid had een groot aantal fracties tegelijkertijd vragen bij de uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en betaalbaarheid van het wetsvoorstel.

De eerste stap in de verwijdering van asbest betreft een verbod op asbestdaken per 31 december 2024. Die maatregel vormde daarom de kern van het debat. Geschat wordt dat 80 miljoen vierkante meter aan dak voor 1 januari 2025 moet zijn vervangen.De geschatte kosten van de oorspronkelijke saneringsopgave (120 miljoen vierkante meter) bedroegen 0,9 miljard euro. Een deel daarvan komt voor rekening van bedrijven en een deel voor rekening van particulieren. In het debat ging het vooral over de financiering van de vervanging van de daken bij particulieren. Een groot deel van de Kamer maakte zich zorgen of de minder draagkrachtigen wel voldoende geld zou hebben om op tijd te kunnen voldoen.

Staatssecretaris Van Veldhoven zegde toe dat er een speciaal potje komt van 5 miljoen euro voor schrijnende gevallen, bovenop een reeds voorgesteld fonds voor ondersteuning door middel van subsidies. Tevens zegde zij toe dat voor particulieren met een goed plan waarbij de vervanging van het dak gekoppeld is aan een logisch moment na 31 december 2024 uitstel met drie jaar eventueel mogelijk is.

Over het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel regelt een wettelijke grondslag voor het aanpakken van de resterende bronnen van asbestvezels. Hiervoor wordt het huidige artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer aangepast en wordt een nieuw artikel 9.2.2.1a ingevoegd. Met deze regeling kan op grond van een algemene maatregel van bestuur (AMvB) het voorhanden hebben van asbestproducten verboden worden.

Dit betekent dat eigenaren verplicht kunnen worden asbesthoudende producten te verwijderen die toegepast zijn in bouwwerken of objecten. Daarnaast kunnen zij verplicht worden verontreiniging en afvalstoffen van asbestproducten die zich in het milieu bevinden, te verwijderen. De regering is in het kader van het verwijderen van asbesthoudende producten in bouwwerken voornemens een AMvB vast te stellen die het voorhanden hebben van een asbestdak per 31 december 2024 verbiedt.

12.50 - 12.55 uur hier live te volgen

dinsdag 4 juni 2019  |  7 reactiespermalink

Reacties

Heeft dit ook betrekking op asbest schoeiingen , dat deze verwijderd moeten gaan worden ? Hier in Uithoorn staat men op dit moment toe dat er een nieuwe schoeiing wordt voor gezet zonder er dan ook maar verder een melding van te maken .

reactie door Ton van den Haak  |  dinsdag 4 juni 2019 @ 09:52 uur

@Ton. Nee, dit verbod gaat alleen over asbestdaken. Bij Informil is dit nader beschreven: Een asbestdak is een dakbedekking dat asbest bevat. Zo zijn daken van asbestbevattend golfplaat of daklei een asbestdak. In de meeste gevallen gaat het om deze twee toepassingen. Asbesthoudende toepassingen aan de binnenkant van gebouwen, zoals bijvoorbeeld asbesthoudend dakbeschot vallen hier dus niet onder. Daarnaast gaat het alleen om dakbedekking. Boeidelen, dakgoten, gevelpanelen, pijpen en dergelijke zijn geen dakbedekking.

reactie door Rob Arzoni  |  dinsdag 4 juni 2019 @ 10:12 uur

Fijn en nu? Mijn huis wordt letterlijk op dit moment in de steigers gezet en de asbest gaat er 17 juni vanaf. Onmogelijk dus om dit nog te annuleren en kosten 15.000,- die ik dus niet had hoeven maken... Gaat de regering mij daar ook voor compenseren?

reactie door LMM  |  dinsdag 4 juni 2019 @ 14:13 uur

Nee, de regering gaat dat niet compenseren. En terecht. U had u niet moeten laten opnaaien door de asbestmaffia. Ieder weldenkend mens had kunnen weten dat dit niet door de senaat zou komen. Daar zitten iets slimmere mensen dan in de tweede kamer.

reactie door Ger Cremers  |  dinsdag 4 juni 2019 @ 21:12 uur

Maar, LMM, troost u. U ben niet de enige én uw huis wordt daardoor wel meer waard. Bij een eventuele verkoop heeft u daar wel voordeel van.

reactie door Ger Cremers  |  dinsdag 4 juni 2019 @ 21:16 uur

Als de overheid (onze regering ) die dit asbest-alarm heeft opgezet ,niet laat doorgaan ,dan wil ik mij gaan inspannen om een proces tegen de staat aan te spannen ,want er zijn al zoveel mensen (particulieren -bedrijven )die zich diep in de schuld hebben gestoken om de asbest-daken te verwijderen ,en dat zou nu ineens van de tafel worden geveegd ? Hoe geloof waardig ben je dan als regering ?

reactie door Ron  |  woensdag 5 juni 2019 @ 12:26 uur

Beste Ron. Je weet waarom in eerste instantie dat verbod op de asbestvezel houdende daken werd geïnitieerd toch? Asbest kán en zal - bij NIET iedereen, oké - asbestkanker BLIJVEN afleveren. Daar moet de samenleving vanaf... En JA, dat kost een bak geld. Maar, vóórdat jij "eenproces tegen de Staat aangaat"(en ik hoop echt dát jij steun gaat krijgen, omdat solidariteit vandaag de dag bijna een 'vloeken in de kerk' lijkt) zou je 'ns naar de zaak Jasperse versus De Staat moeten kijken en hoe díe is verlopen. Ik gun jou en de jouwen ALLE succes, maar wéét waar je staat en zoek de allerbeste juristen, heb geduld tot.. St. Juttemis, "be prepared in details", houdt vol en zorg dat óók de anderen die jou steunen dat doen. Echter: Is het niet ook zo dat in feite juist ook die Staat door hun falend asbestbeleid gedurende vele decennia diezelfde Nederlandse Staat NIET heeft voldaan aan de 'zorgplicht' naar de volksgezondheid door de asbesthoudende materialen producenten maar dóór te láten gaan met die productie en levering ervan áán de Nederlanders. Juist ook die Staat wist (..of had op z'n minst MOETEN weten..) dat asbest tot DODELIJKE (=kanker) AANDOENINGEN zou leiden. En zie wat er nú gaande is. Succes !!

reactie door jan van zelm  |  woensdag 12 juni 2019 @ 11:27 uur

Reactie plaatsen

Bevestigingscode