LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

6,5 miljoen voor de aanpak van asbestbodemverontreinigingen in zeven Twentse gemeenten  

6,5 miljoen voor de aanpak van asbestbodemverontreinigingen in zeven Twentse gemeenten  

De provincie gaat hiervoor een uitvoeringsovereenkomst aan met de gemeenten. Er is een gezamenlijk projectbureau opgericht, dat de projecten uitvoert. Het gaat om de gemeenten Borne, Haaksbergen, Hellendoorn, Hof van Twente, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden.

Het geld wordt gebruikt voor 62 saneringsprojecten en 172 bodemonderzoeken, verspreid over de zeven gemeenten. Het zwaartepunt ligt daarbij in de gemeente Hof van Twente. Het gaat om een eerste serie van nu bekende of vermoede verontreinigingen. Het is de verwachting dat er de komende jaren nog veel meer verontreinigde of verdachte locaties bekend zullen worden. Een deel van het geld is bedoeld voor het inrichten en bemensen van het projectbureau.

Schone, veilige en aantrekkelijke leefomgeving
Gedeputeerde Annemieke Traag voor Energie, Milieu en Europa: “De verontreiniging van bodems met asbest is een serieus gezondheidsrisico in de gemeente Hof van Twente en de omliggende gemeenten. De afgelopen jaren zijn flinke slagen gemaakt met grootschalige saneringsprojecten als Hoogenkamp, ’t Gijmink en de asbestwegen. Maar verspreid in de zeven gemeenten liggen nog tal van verontreinigde erven en percelen. Het projectbureau gaat deze in kaart brengen, onderzoeken en indien nodig saneren. Het doel van onze gezamenlijke inspanningen is een schone, veilige en aantrekkelijke leefomgeving voor de inwoners van Twente.”

Centraal loket
De gezamenlijke aanpak van provincie en gemeenten moet leiden tot efficiënte en goedkopere uitvoering van sanering en onderzoek. Tevens kunnen de afzonderlijke gemeenten worden ontzorgd en kan aanwezige kennis en expertise worden gebundeld. Bovendien dient het projectbureau als centraal loket voor vragen en meldingen van burgers en bedrijven.

Succesvolle lobby
De uitvoeringovereenkomst is een rechtstreekse uitwerking van de samenwerkingsafspraken die de provincie en de gemeenten in 2017 hebben gemaakt. Na een succesvolle lobby van de provincie en gemeenten stelde het rijk tot 2022 38 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van verontreinigde asbestbodems in Twente.

De bodems in grote delen van Twente zijn in het verleden verontreinigd geraakt met asbest door de aanwezigheid van asbestdakenproducent Eternit in Goor. De verontreinigingen zijn ontstaan vóór 1993, en vaak te relateren aan het gebruik van asbesthoudend afvalmateriaal voor verharding van wegen en erven.

maandag 4 maart 2019permalink