LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

De Grote Asbestdiscussie

De Grote Asbestdiscussie

Op 6 november vindt de 17e Nationale Asbest Conferentie plaats op het Bouw- en Infrapark te Harderwijk. Tijdens het congres zal de ‘De Grote Asbestdiscussie’ plaatsvinden waar deskundigen met elkaar in discussie gaan over de zwaarte van de risico’s van asbest.


Tijdens ‘De Grote Asbestdiscussie’ komen onderwerpen aan bod zoals:
- We zijn nu druk bezig met het dakenverbod, maar hoe ver staan we met een asbestvrij Nederland?
- In hoeverre overdrijven we de risico’s van asbest?
- Is asbest een economisch of een gezondheidsprobleem?
- Hoe kunnen we de regelgeving inrichten zodat het innovaties stimuleert?

Het dicussiepanel bestaat uit:
 
Ira Helsloot
, Hoogleraar Besturen van Veiligheid Radboud Universiteit Nijmegen
“Asbest is dodelijk maar disproportioneel asbestbeleid net zo.”

Leo Klaassen
, Directeur - Secretaris Omgevingsdienst Haaglanden, portefeuillehouder asbest ODNL
“Asbest is veel in het nieuws: het is tijd om zin en onzin te scheiden. Wat vaststaat is dat er in een duurzame leefomgeving geen plaats is voor asbest.”

Arthur Oerlemans
, Directeur Woonbron
“Ik pleit voor risico gestuurd beleid, het herstellen van de balans tussen de feitelijke risico’s en de kosten.”

Jeroen Pepers
, Directeur Aedes
”Aedes wil een effectief en proportioneel asbestbeleid dat is gebaseerd op onafhankelijkheid van normstelling en toezicht.”

Edward Stigter
, Directeur Leefomgeving VNG
“Geen asbest in je tuin? Dan moeten we nu aan de slag!’

Henk Jans
, Arts Maatchappij en Gezondheid, medische milieukunde, (bio)chemicus en gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen
“Asbestbeleid is in Nederland bepaald door angst en overspannen reacties als het gaat om de gezondheidsrisico’s voor de omgeving.”

Inclusief excursie Asbestverwerkingsindustrie

Wat gebeurt er met asbest na de sanering?
Waar en hoe wordt het opgeslagen en/of verwerkt?
Wat zijn de uitdagingen voor de afvalsector?
In hoeverre kan een innovatieve methode voor de verwerking van asbest een bijdrage leveren aan een circulaire economie?
Waar staat de sector op het gebied van recycling en andere innovatieve methodes van verwerking?

6 november 2018 | Congres | Bouw & Infra Park Harderwijk
7 november 2018
| Excursie | Afvalverwerkingsbedrijf

zondag 9 september 2018permalink