LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Nieuwste uitgave vakblad Asbestmagazine

Nieuwste uitgave vakblad Asbestmagazine

De nieuwste uitgave (april/mei 2018) van het vakblad Asbestmagazine staat weer vol met need-to-know informatie. Abonnees van de online-editie kunnen de nieuwste uitgave nu al lezen!

De asbestsector werd in de voorbije periode weer flink ‘bij de lurven gepakt’. Eerst in dagblad Trouw een kritisch stuk over ‘Innovatie asbestverwijdering is omstreden’ en ‘Overheid krijgt geen grip op asbestbranche’. Daar bovenop kwamen het AD en de Volkskrant met ‘Asbestbranche houdt iedereen voor de gek’ en ‘Miljoenen verspild bij opruimen asbest door te strenge regels’. Teneur van deze verhalen is vooral dat de strenge asbestregels overdreven zijn en dat die zorgen voor een onnodige prijsopdrijving. ‘De sector bedenkt al die regels zelf, enkel met het doel om er veel geld aan te kunnen verdienen.’

Als niet ingevoerde lezer, en ik denk dat 95 procent van de lezers van de krant weinig tot niets weet van de regelgeving rondom asbest, denk je na het lezen van deze artikelen nu wel drie keer na om veel geld te gaan betalen voor het weghalen van je asbest. Bovendien beweren de experts dat de risico’s nihil zijn. De experts zijn in dit geval de directeur vastgoed bij een grote woningcorporatie en de andere expert is hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit.

Wat wordt er nu netto bereikt met het opnemen van en/of het meewerken aan deze artikelen? Voor de kranten is het voor de hand liggend; asbest is zo’n onderwerp waar je lekker op los kunt gaan en het appelleert aan de angst die er voor asbest bestaat. Let wel, er is niets mis mee om zo nu en dan los te gaan over een onderwerp om de aandacht erop te vestigen. Maar daarna moet er ook ruimte zijn voor nuance. De asbestsector wordt nu onevenredig vaak ‘gebasht’ en de andere kant van de zaak komt niet of nauwelijks over het voetlicht en dat is jammer. Het is zelfs schadelijk voor de sector, voor ons milieu en onze gezondheid.

Vanwaar mijn pleitbezorging? In de acht jaar dat Asbestmagazine bestaat heb ik de markt vooral zien professionaliseren. Er zijn voldoende bedrijven (en personen) te vinden in deze sector die de afgelopen jaren hun best hebben gedaan om hun bedrijf van het troebele imago dat de sector had, te bevrijden. Zij hebben juist de gezondheid van hun werknemers centraal gesteld en alle voorzieningen getroffen voor een veilige werkomgeving. En ja, gelukkig hebben zij gewerkt volgens de regels die zijn vastgelegd in certificaties en normen! Bovendien hebben we de sector (en aanwas van werknemers) hard nodig om al het asbest op te ruimen. Hoe minder bedrijven/mensen hier hun professie van willen maken ten gevolge van de negatieve beeldvorming, hoe hoger de tarieven zullen worden (netto-effect). Dat asbestregelgeving op onderdelen eenvoudiger kan - dat is wat anders dan soepeler - zal waar zijn en daar is nog een stap te maken. Maar het is te gratuit om het gehele certificatiestelsel naar de prullenbak te verwijzen om te komen tot een nieuw stelsel waardoor de asbestsanering ‘voor de helft van het geld’ zou kunnen. Het heeft al minstens 25 jaar geduurd (Asbestverwijderingsbesluit 1993) voordat het huidige stelsel is wat het nu is. En de belangrijkste reden was om veilig met asbest om te gaan en ‘de cowboys’ te weren uit de sector. We hebben het in dit magazine al vaker gezegd: ‘opdrachtgever let op u saeck!’ (o.a. uitgave december 2011). Beschik over voldoende kennis of huur deze in om een asbestsaneringsproject op correcte wijze en zonder onnodige kosten (zie ook verderop in deze uitgave) tot een goed einde te brengen. Daarnaast bestaan er de geëigende paden om wet- en regelgeving op professionele wijze te beïnvloeden.

Rob Olthof
Uitgever Asbestmagazine
[voorwoord Asbestmagazine april/mei 2018]

Lees hier de volledige inhoudsopgave van de nieuwste editie van Asbestmagazine.

Support ons onafhankelijke vakblad/kennisplatform: Schrijf u hier in voor een abonnement op vakblad Asbestmagazine (print en/of online)

zondag 15 april 2018permalink