Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Overijssel: 'Nog slechts 1500 dagen te gaan voor           12 miljoen vierkante meter asbestdak.'

Overijssel: 'Nog slechts 1500 dagen te gaan voor           12 miljoen vierkante meter asbestdak.'

[Zwolle, 28 maart 2018] In Overijssel ligt nog ruim 12 miljoen vierkante meter asbest op de daken dat voor 1 januari 2024 verwijderd moet zijn. Dat blijkt uit een inventarisatie die de provincie Overijssel heeft gehouden in samenwerking met de Overijsselse gemeenten. De inventarisatie is uitgevoerd als onderdeel van het plan van aanpak asbestdaken van de provincie. Doel was om een beter beeld te krijgen van de daadwerkelijke opgave, en om te bepalen waar de focus in de aanpak moet liggen. Tot nu toe waren er alleen schattingen van het aantal asbestdaken in Overijssel.

Inzicht in locatie en omvang
Inzicht in locatie en omvang van de problematiek is een belangrijke stap naar een oplossing. De inventarisatie geeft inzicht waar de asbestdaken zich bevinden. De meeste daken bevinden zich in het landelijk gebied, zo’n 10 miljoen vierkante meter. In steden ligt zo’n 1,5 miljoen vierkante meter, vooral op kleinere daken. Op bedrijfsdaken in het stedelijk gebied ligt ongeveer 0,5 miljoen vierkante meter asbestdak. In totaal gaat het om ruim 61.000 panden, 30.000 in het landelijk gebied, 30.000 in de steden en 1000 op bedrijventerreinen.

Gedeputeerde Annemieke Traag voor Milieu, Energie en Europa: “De aanwezige asbestdaken worden steeds ouder en de verwering als gevolg van slijtage en weersinvloeden wordt steeds groter. Hierin schuilt een groot gevaar voor de volksgezondheid. Met de inventarisatie helpt de provincie gemeenten op weg om een gerichte aanpak te maken voor de verwijdering van asbestdaken. De omvang van het probleem die nu is vastgesteld, maakt de aanpak alleen maar urgenter. Overijssel loopt in Nederland voorop in de aanpak van asbestdaken. Maar de opgave is groot en de urgentie moet bij alle betrokkenen omhoog.”

Schat aan informatie
De inventarisatie geeft gemeenten een schat aan informatie over de hoeveelheid en spreiding van de asbestverdachte panden. De inventarisatie geeft een nauwkeurig beeld en helpt gemeenten om sneller risicovolle situaties te herkennen, en een gerichte aanpak te maken. Zo kunnen woonwijken met veel asbestdaken worden benaderd en ondersteund bij een collectieve aanpak. Ook kan er nagedacht worden over de mogelijkheden voor ruimtelijke regelingen voor (stoppende) ondernemers in het buitengebied.

Het asbestdakenverbod
Het asbestdakenverbod gaat in per 2024. Dakeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het vervangen van hun asbestdaken. Op korte termijn een asbestdak vervangen biedt meerdere voordelen. Nu is er nog rijkssubsidie beschikbaar voor het laten verwijderen van een asbestdak. Ook financieel en fiscaal kan het aantrekkelijk zijn om nu na te denken over dakvervanging. Richting het jaar 2024 neemt de vraag naar en prijs van sanering naar verwachting toe. 

Zie ook:
Asbestmagazine uitgave november 2017
Interview met Annemieke Traag, gedeputeerde provincie Overijssel:

Overijssel: 'Nog slechts 1500 dagen te gaan voor 12 miljoen vierkante meter asbestdak.'

Haalbaar?
Als we het aantal vierkante meters asbestdaken alleen in Overijssel
bezien dan zou er tot aan 1 januari 2024 (dat zijn nog 1570
werkdagen), per dag 1 voetbalveld aan asbestdaken gesaneerd
moeten worden. Bovendien zijn er stortplaatsen nodig die dit volume
kunnen bergen.
Traag: “Onze rol is de voorwaarden te scheppen om deze operatie
aan te kunnen; partijen bij elkaar brengen enz. Wij gaan er niet
over om te zeggen 'het is onhaalbaar'. Als dat al het geval zou zijn
dan is het Den Haag die dat signaal moet geven en vervolgens
hieraan weer nieuw beleid te koppelen. Wij doen nu wat binnen
onze mogelijkheden ligt."

Het gehele interview en alle andere edities van Asbestmagazine kunt u ook online lezen.
Hiertoe kunt u hier inloggen met uw toeganscode.

woensdag 28 maart 2018  |  1 reactiespermalink

Reacties

Klip en klaar ! Daadwerkelijke aanpak is het devies. NU met wat er aan mankracht is en vervolgens met die er nog bij (moeten gaan) komen. Ook ik ga er vanuit dat de Nederlandse overheid zijn/haar positie nog voor de geest kan/wil halen uit het Nederlandse asbestverleden dat óók de Nederlandse overheid hééft. Toen werd er geen "kurk-op-de-fles-vol-asbest-gedrukt", .. er werd zelfs uit geschonken om economische, sociale en financiële redenen. JUIST dán mag een gedreven vertegenwoordiger - waar dan ook en van welke overheidsorganisatie dan ook - best wat steviger op de ASBEST-TROMMEL slaan. Tóen betrokken = Nú betrokken. Dus geen "hands-off" of "don't look back" houding. Dat past in deze kwestie een overheid echt niet. Denk eraan, het krediet dat met het blijven laten gebruiken/toepassen van asbest over een decennia opeenvolgende en zeer lange periode is genómen op het leven van tientallen duizenden mensen die dus asbestslachtoffer werden (..en nóg gaan worden..) is nog een terug te betalen krediet - mét rente. Dus Staat der Nederlanden: Trek uw conclusie en uw (..is ónze..) knip. Uw bevolking zal er uiteindelijk beter wel bij varen dan tót op heden onder uw Toezicht&Handhaven mogelijk is gemaakt. Trek uw juridische toga uit en de werkbroek aan !!

reactie door jvanzelm  |  dinsdag 10 april 2018 @ 09:29 uur

Reactie plaatsen

Bevestigingscode