LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek functioneren asbeststelsel

Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek functioneren asbeststelsel

In de Kamerbrief van 28 november 2017 schrijft staatssecretaris Tamara van Ark dat zij het belangrijk vindt om over de resultaten van het ‘Onderzoek functioneren certificatiestelsel asbest’ in gesprek te gaan met partijen binnen en buiten de gecertificeerde asbestwereld.

 

Op 20 oktober ontving de Kamer de onderzoeksrapportage ‘Onderzoek functioneren certificatiestelsel asbest’. In dit rapport wordt het huidige stelsel beschreven en worden voor- en nadelen van mogelijke alternatieven behandeld. In de Kamerbrief van 28 november 2017 schrijft de staatssecretaris dat zij met diverse partijen de komende maanden in gesprek zal gaan en hen zal uitnodigen hun positie kenbaar te maken. De inzichten die uit de gesprekken naar voren komen zullen worden betrokken bij de beleidsreactie die zij voor de zomer 2018 aan de Kamer zal sturen.

In de Kamerbrief van 28 november 2017 stelt de staatssecretaris dat in de gesprekken in ieder geval zal worden ingegaan op de volgende belangrijke aandachtspunten die in het onderzoek naar voren komen:

  • Er is behoefte aan ruimte voor het kunnen introduceren van nieuwe manieren van asbestverwijdering. Innovatie op dit vlak met inachtneming van de vereiste bescherming van werknemers kan bijdragen aan draagvlak voor het stelsel.
  • Bij sommigen bestaat het gevoel dat vereisten niet altijd in verhouding staan tot de werkelijke risico’s. Verkend kan worden of en hoe een risicogerichte aanpak nog verder doorontwikkeld kan worden.
  • Er lijkt sprake van een toenemende juridificering. Door de strenge handhaving waarbij hoge boetes worden uitgedeeld is het lonend geworden om zaken voor de rechter te laten komen. Daarbij vinden steeds vaker discussies plaats over interpretatie van de regelgeving.
  • Ook buiten de rechtszaal zijn er terugkerende discussies hierover. Er is blijkbaar behoefte aan meer eenduidigheid over (middel-) voorschriften.
  • Hoe worden de huidige toezichtsmogelijkheden van de diverse toezichthouders ervaren en of er noodzaak is voor het versterken van de mogelijkheden van diverse toezichthouders. Hierbij wordt, conform toezegging aan de Kamer ook de variant van één Certificerende Instelling (CKI) betrokken.
  • Andere aandachtspunten zijn een evenwichtige belangenvertegenwoordiging in het certificatiestelsel, en een duidelijkere inbreng van de opdrachtgever.

Tegelijkertijd schrijft de staatssecretaris aan de Kamer dat zij enkele in het onderzoek opgenomen mogelijke aanpassingen van het stelsel verder laten toetsen op juridische en praktische toepasbaarheid.

29 november 2017: Algemeen overleg Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Arbeidsomstandigheden - Handhaving. Tijdens dit Overleg gaf de staatssecretaris aan dat het rapport TNO straalgrit fase 2 (1) in maart 2018 wordt verwacht en onderschreef zij nogmaals het belang van innovatie in de asbestsector.

(1) fase 2: Wat is de blootstelling van werknemers bij activiteiten in besmet gebied (lopen, rijden met heftrucks, etc.); Wat was de blootstelling tijdens straalwerkzaamheden van de stralers en de omstanders en omwonenden.

Bron: Rijksoverheid, zie Kamerbrief onderzoek functioneren asbeststelsel

Zie ook op deze website: Onderzoek functioneren certificatiestelsel asbest

Zie ook: TNO rapport ondersoek blootstellingsrisico’s straalgrit fase 1

donderdag 30 november 2017  |  4 reactiespermalink

Reacties

mooi, mijn boodschap is overgekomen bij mevrouw van Ark....

reactie door Mustafa Gulsever  |  vrijdag 1 december 2017 @ 16:06 uur

"Evenwichtige belangenvertegenwoordiging.." lees ik, toch? Welnu: Waar zijn HIER de burgers/passanten en anderen dan devakbranche-deskundigen vertegenwoordigd die beschermd moeten worden tegen de risico's van blootstelling aan asbestvezels? Waar zijn de medici in dit traject vertegenwoordigd?

reactie door jan van zelm  |  vrijdag 1 december 2017 @ 17:39 uur

als er een branche is waar de gezondheid voorop staat is het de asbestbranche zelf. Ik zou graag verder willen filosoferen over het rapport want daar zie ik wel een aantal zaken in waar ik zo mijn gedachten over heb. Het was goed om een gesprek te hebben met mevrouw Kleuver van het Ministerie op het Ascert symposium. Medici snap ik goed alleen had ik bij het symposium het gevoel dat daar een arts meer een reclame boodschap hielt.

reactie door edith bal verbeek  |  zaterdag 2 december 2017 @ 10:08 uur

Als niet professional (..ik ben daar open over) maar als kritisch mee(!)denkende burger én nabestaande van een van de 1000-en asbestslachtoffers die OOK (!) belang heeft bij gezond kunnen blijven - net als IEDEREEN - zie ik 'saneringsactiviteiten' die NOOIT een medaille gaan krijgen. In ernstiger gevallen héb ik dat ook naar de juiste instanties aangegeven. Dát is ook kiezen voor medewerking. Immers, TOEZICHTHOUDERS vanuit de Nederlandse Overheid blijken er té weinig te zijn.. GEEN heksenjacht, WEL oplettendheid. Net als bij brandmeldingen: onjuiste melding kan alleen ACHTERAF als zodanig geconstateerd worden, vooraf ervoor kiezen er een PROFESSIONAL naar te laten kijken voorkomt erger. En JA. De asbestbranche is uiteraard die waar 'de gezondheid voorop staat'. En ik weet (neem in ieder geval toch aan) dat dat geldt voor de saneerders zélf maar ook voor degenen vóór wie zij aan het werk zijn. BLIJF dat zó ook zien en uitvoeren. TOP !!

reactie door Jan van Zelm  |  zaterdag 3 februari 2018 @ 11:35 uur

Reactie plaatsen

Bevestigingscode