LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Waarschuwing gebruik asbesthoudend straalgrit (Abrasive ISO 11126N/CS/G)

Waarschuwing gebruik asbesthoudend straalgrit (Abrasive ISO 11126N/CS/G)

Mogelijk 140 bedrijven hebben gewerkt met het straalmiddel Eurogrit, waarin abestvezels zijn aangetroffen. Het straalmiddel is geleverd door het bedrijf Eurogrit BV uit Dordrecht.

Staalgrit wordt gebruikt om roest te verwijderen c.q. te voorkomen. De kans is reëel dat werknemers zijn blootgesteld aan asbest. In ieder geval kan er sprake zijn van  onzekerheid.

De Inspectie SZW, Inspectie Leefomgeving en Transport en de Omgevingsdiensten werken samen om de problematiek goed in kaart te brengen en maatregelen te nemen. Deze informatie van de Inspectie SZW is specifiek voor de bedrijven die hebben gewerkt met dit staalgrit of het staalgrit op de bedrijfslocatie hebben opgeslagen.

Wat zijn de belangrijkste zaken die deze bedrijven nu moeten doen

1.Alle straalwerkzaamheden met het product Eurogrit moeten direct gestopt worden als dit nog niet is gebeurd.

2.Alle 140 bedrijven die mogelijk met het product Eurogrit hebben gewerkt hebben een brief van de Inspectie SZW ontvangen. Hierin wordt gevraagd om binnen 2 werkdagen alle werklocaties door te geven waar met het product gewerkt is.

3.De bedrijven moeten mogelijke plekken van blootstelling én mogelijk blootgestelde werknemers in kaart  brengen. Dat geldt niet alleen voor werknemers van straalbedrijven, maar ook voor werknemers van de bedrijven waar gestraald is.

4.De arbeidsplaats en/of het mogelijke verspreidingsgebied moet gezien worden als een locatie waar asbest daadwerkelijk aanwezig is of is vrijgekomen. Dit tot het tegendeel is aangetoond.

5.Het verspreidingsgebied moet dan worden afgezet en/of de ruimte waarbinnen met het grit is gewerkt moet worden afgeschermd/afgesloten onder de vermelding dat daar gevaar voor blootstelling aan asbest aanwezig is.

6.Conform artikel 4.54a Arbeidsomstandighedenbesluit moet vervolgens worden overgegaan tot het inventariseren van de vermeende besmetting (aard en omvang bepalen) en moet de risicoklasse worden bepaald.

7.Voor zover uit de inventarisatie blijkt dat asbest is aangetroffen, moet men dit asbest conform de regelgeving (conform de risicoklasse) laten verwijderen. Zo nodig - op basis van het inventarisatierapport -  door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf.

8.Straalmiddel verontreinigd met asbest  is een afvalstof geworden.

9.Als werkgever dient u uw verantwoordelijkheid te nemen om uw werknemers zorgvuldig te informeren over wat er gevonden is en indien nodig nazorg verlenen. Uw bedrijfsarts kan u verder informeren.

10.De Inspectie SZW heeft opdracht gegeven om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar blootstellingsrisico’s voor werknemers in verschillende scenario’s. De resultaten van dit onderzoek zullen openbaar worden gemaakt. 

11.Als werknemers zijn blootgesteld aan asbest dan moet dit opgenomen worden in het personeelsdossier van de betreffende werknemers.

Bron: www.inspectieszw.nl/

                     

Extra informatie voor consumenten en kleinbedrijf

Daarnaast is ook een beperkte hoeveelheid geleverd aan bouwcenters, verhuurbedrijven en via de fabriek van Eurogrit in Dordrecht aan individuele consumenten. De producten voor consumenten zijn geleverd in bruine papieren zakken van 25 kilo en met op de verpakking de aanduiding in blauw: Abrasive ISO 11126N/CS/G. Bovendien wordt het materiaal ook aan consumenten en kleinbedrijf aangeboden via o.a. Marktplaats.

Eurogrit verzoekt alle consumenten die dit product hebben aangeschaft om dit niet te gebruiken. Gesloten verpakkingen van consumenten dienen gesloten te blijven en geopende verpakkingen dienen te worden verpakt in een plastic vuilniszak. Vervolgens kunnen consumenten contact opnemen met de helpdeskmedewerkers: 0800–0220220 of sales.eurogrit@sibelco.com. Zij worden dan nader geïnformeerd over de wijze van verwijdering en de financiële compensatie. Ook voor overige vragen kunnen zij contact opnemen. Eurogrit is bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 08.00 uur tot 20.00 uur.

woensdag 11 oktober 2017  |  1 reactiespermalink

Reacties

Oeps. Staalgrit met de bovengenoemde productcode (Abrasive ISO 11126N/CS/G wordt ook op Marktplaats aangeboden (ook grotere hoeveelheden) zo blijkt. Hoe ondervangt men dat?

reactie door Jan van Zelm  |  donderdag 19 oktober 2017 @ 16:47 uur

Reactie plaatsen

Bevestigingscode