LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

“Een masker is echt life saving maar alleen als de gebruiker er professioneel mee omgaat”

“Een masker is echt life saving maar alleen als de gebruiker er professioneel mee omgaat”

Het Arbobesluit eist garantie op juist gebruik van passende adembeschermingsmiddelen. Adembescherming valt in de hoogste klasse voor persoonlijke beschermingsmiddelen. De lucht die we inademen moet zo schoon mogelijk zijn. Het is niet voor niets dat er in 2015 enkele wijzigingen zijn doorgevoerd in de Arbeidsomstandighedenregeling die effect hebben op bedrijven die werken met asbest en adembescherming.

Bij het inzetten van adembescherming bij asbestsaneringen bestaan er drie hoofdcategorieën, te weten:
1. halfgelaatsmasker (inzet bij risicoklasse 1 – laag risico)
2. volgelaatsmasker met afhankelijke adembescherming (inzet bij risicoklasse 2 - middel risico)
3. volgelaatsmasker met onafhankelijke adembescherming (inzet bij risicoklasse 3 - hoog risico)

Er zijn meerdere belangrijke kenmerken waarop gelet moet worden bij de aanschaf van adembescherming. Voor vrijwel elk type van adembescherming zijn er Europese normen (EN) opgesteld (zie verderop in dit artikel). Deze normen leggen de prestatievereisten en testmethodes gedetailleerd vast en zijn van toepassing op een bepaald type van bescherming. Hierbij kan aanvullend nog rekening worden gehouden met de persoon die deze beschermingsmiddelen dient te dragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan brildragers, baarddragers maar ook aan bijvoorbeeld de bolling van het vizier en de pasvorm van het masker.

Voor asbest geldt dat alleen een masker gebruikt mag worden dat voldoet aan de FFP 3 kwaliteit. Dat wil zeggen dat dit masker geschikt is voor asbest (en andere giftige stoffen) en een bescherming biedt tot 50x de grenswaarde (norm: EN149:2001).

 

Hoe veilig is het masker dat u draagt?
Het doel van adembescherming is dat een medewerker optimaal wordt beschermd tegen gevaarlijke stoffen. Met de ‘face fit-test’ of afdichtingstest wordt het masker getest op lekkage langs de randen. Om deze test te kunnen uitvoeren is speciale apparatuur nodig en een gediplomeerd tester.

Martijn van Duyvenvoorde, directeur van Dehaco: “De fittest is meer dan alleen een controle op de passendheid van een masker. Het gaat ook vooral om een stuk bewustwording bij de drager van het masker. Uit de fittest kan blijken dat een masker niet goed past en dan gaat het niet alleen om die persoon te voorzien van een goed passend masker, maar hem ook te wijzen op de risico’s van een lekkend masker. Hij moet zich bewust zijn van de werkelijke risico’s die hij loopt en dat een gaatje in zijn masker om nog een sigaret te kunnen roken echt niet kan! Maar naast een goed masker is ook verdere instructie belangrijk over het transport en onderhoud van het masker. Een masker is echt life saving maar alleen als de gebruiker er professioneel mee omgaat.”

Noot: In bijlage XIIIa, behorend bij artikel 4.27, van de Arbeidsomstandighedenwet is aan het slot van paragraaf 7.14.4 Uitrusting en materialen een uitbreiding gemaakt over ‘Passendheid en juist gebruik adembescherming’.

     (lees het gehele artikel over adembescherming in de nieuwe augustus-editie van het vakblad Asbestmagazine)     

 

Zie ook eerdere berichten over dit onderwerp:

Nieuwe grenswaarden asbest: check uw adembescherming!

‘Afhankelijke adembescherming voor asbest biedt onvoldoende bescherming’ - Deel 2

Afhankelijke adembescherming voor asbest biedt onvoldoende bescherming

 


De nieuwste uitgave van het vakblad Asbestmagazine staat weer vol met need to know informatie. Onderwerpen die interessant zijn voor degenen die in de sector werkzaam zijn en voor de grote groep van professionals die tijdens de uitvoering van hun functie ook te maken kan krijgen met asbest. Vooral voor die laatste groep is het zaak dat ze goed zijn geïnformeerd over asbestgerelateerde onderwerpen want een verkeerde inschatting kan grote (financiële) gevolgen hebben. 

€ 39,- kost een jaarabonnement op het vakblad Asbestmagazine.

U krijgt 4x per jaar het magazine per post toegestuurd en u heeft toegang tot www.asbestmagazine.nl.

Via deze link kunt u zich aanmelden voor een abonnement: abonnement vakblad Asbestmagazine

 


 

 

vrijdag 12 augustus 2016  |  0 reactiespermalink

Reactie plaatsen

Bevestigingscode