LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Grootste saneringsproject in Vlaanderen van start

Grootste saneringsproject in Vlaanderen van start

Ruim tien jaar na het faillissement van het asbestverwerkende bedrijf Balmatt Industries in Mol kan de OVAM van start gaan met de sanering van het sterk vervuilde industrieterrein. Met de Balmatt-site, goed voor zes hectaren bodem vervuild met asbest, zware metalen en tolueen, tekent de OVAM voor één van de grootste saneringsprojecten in Vlaanderen. De werken zijn gestart op woensdag 3 juni en zullen gefaseerd verlopen. In een eerste fase wordt gestart met de verwijdering van de asbesthoudende bodemverharding van de site. De bodemsaneringswerken zullen tot 2011 duren. De kostprijs wordt geraamd op 6 miljoen euro. Voor de uitvoering van de werken stelde de OVAM Mourik aan als aannemer en URS als erkend bodemsaneringsdeskundige.

Saneringsfases
Woensdag 3 juni begint de OVAM met de saneringswerken op het terrein van Balmatt Industries aan de Lichtstraat in Mol (van 1923 tot aan het faillissement in 1998 werden op het terrein aan de Lichtstraat in Mol asbesthoudende cementproducten gemaakt).
- In een eerste fase starten de werken op perceel 1455 K2. Na de verwijdering van de asbesthoudende verhardingen, wordt de verontreinigde grond uitgegraven tot op een meter diepte. De verontreinigde grond gaat vervolgens naar een bedrijf die de grond reinigt of naar een erkende stortplaats. Na afloop wordt het gesaneerde terrein volgestort met teelaarde. De uitgraving zal naar schatting 90 werkdagen duren.
- In 2010 volgt dan de tweede fase van de bodemsanering op perceel 1447 T, waarbij dezelfde werkwijze gevolgd zal worden.
- In de derde en laatste fase wordt het vervuilde grondwater gezuiverd. De sanering van de site biedt naast ecologische ook economische voordelen. Na de bodemsaneringswerken kunnen de bedrijfsterreinen opnieuw in gebruik worden genomen, wat voor nieuwe werkgelegenheid in de regio kan zorgen. De OVAM stemt de bodemsanering dan ook af op de herontwikkeling van de site.

Het is nog niet bekend voor welke activiteit het terrein zal worden aangewend. Meerdere partners zijn echter geïnteresseerd om het terrein te herontwikkelen.
(Bron: OVAM)

vrijdag 5 juni 2009  |  0 reactiespermalink

Reactie plaatsen

Bevestigingscode