LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Vaak werkzaamheden in vervuilde (asbest)grond

Vaak werkzaamheden in vervuilde (asbest)grond

In een 77% procent van de gevallen wordt geen onderzoek gedaan naar asbest!

Uit onderzoek van de provincie Noord-Holland blijkt dat veel grondwerkzaamheden zoals graven, bestraten en leidingen leggen niet volgens de regels verlopen. Met als gevolg dat in een kwart van de gevallen gewerkt wordt in soms ernstig verontreinigde grond. Dit levert risico’s op voor de grondwerkers zelf, maar ook voor omwonenden en de natuur. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat er niet volgens de regels gewerkt wordt in vervuilde grond, wil de provincie dat alle betrokken partijen actie ondernemen.

62 locaties onderzocht
De provincie vermoedde al enige tijd dat grondwerkzaamheden niet altijd volgens de wet- en regelgeving uitgevoerd werden. Daarom zijn in 2010-2011 in totaal 62 locaties onderzocht. Hierbij werd er gecontroleerd op onderzoeken, vergunningen en (waar nodig) beschermende maatregelen voor het werken in vervuilde grond. Uit dit onderzoek bleek dat in 89% van de  gevallen niet volgens de regels gewerkt wordt en dat in 26% de grond (ernstig) verontreinigd was. Gezien deze uitkomsten zal de provincie de Regionale Uitvoerings Diensten opdracht geven het onderzoek periodiek te herhalen om de voortgang te bewaken.

Opvallend weinig asbestonderzoek
70% van de vereiste onderzoeken is wel uitgevoerd, uitgesplitst naar historisch onderzoek (71%), chemisch onderzoek (73%) en asbest (23%). Van het totaal is dus 30% van de vereiste onderzoeken niet uitgevoerd.

Het meest opvallend is dat in slechts acht gevallen van de 62 onderzochte locaties, onderzoek was gedaan naar de aanwezigheid van asbest in de bodem. In 77% van het aantal gevallen waar dat wel had moeten gebeuren, was geen onderzoek naar asbest gedaan.

Door het niet of verkeerd uitvoeren van onderzoek of het verkeerd gebruik van bodeminformatie worden verontreinigingen over het hoofd gezien. Ook worden asbestverdachte locaties niet herkend. Hierdoor bestaat het risico dat verontreinigingen zich verder verspreiden.

Oorzaken
Er zijn verschillende oorzaken voor het niet volgens de regels verrichten van grondwerkzaamheden. Zo wordt om kosten en tijd te besparen geen of onvoldoende onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de grond. Ook worden gemelde werkzaamheden niet voldoende getoetst, alvorens de provincie toestemming verleent in deze grond te werken. Daarnaast worden niet alle werkzaamheden gemeld, waardoor overheden niet weten dat er grondwerkzaamheden plaatsvinden. Zowel overheden als marktpartijen laten steken vallen.

Het rapport met de uitkomsten van het onderzoek en de aanbevelingen

Zie www.noord-holland.nl

 

 

woensdag 29 mei 2013  |  1 reactiespermalink

Reacties

Tja. Komt er nu ook eens een bericht van verbeteringen in de aanpak, rapportages, controles, toetsing, certificering, overheidsbeleid en DUS betrokkenheid bij het uiteindelijk voorkomen van de risico's ? Want dáár gaat het om. DAT is het doel van de regels en niet een soort pestgedrag van weer een ander belang van de een of andere branchepartij. Laat alle branchepartijen die met de regelgeving/handhaving/toepassing enz. te maken hebben 'ns een paar dagen met "een-vergevorderd-asbestslachtoffer" meelopen en meeleven. Mogelijk dat de betrokkenheid dan iets anders in het licht komt te staan. Oh ja ! ASBEST trekt zich weinig aan van het naar voren schuiven van scherpere regelgeving,toepassing en controles ... , die gaat gewoon door met doden maken.

reactie door Jan van Zelm  |  vrijdag 21 juni 2013 @ 17:17 uur

Reactie plaatsen

Bevestigingscode